Archidiecezja Łódzka
VII Niedziela Zwykła – 23 II 2019
12:07 | 22.02.2020 | Wyświetleń: 915 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 23 lutego 2020 r.

1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który będziemy przeżywać pod hasłem: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach. Módlmy się w tym czasie za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, trwały w wierze i trzeźwości.

2. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza do udziału w Arenie Rodzin, która odbędzie się w piątek 28 lutego w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przybyć można już godzinę wcześniej, razem z dziećmi, dla których będą zorganizowane zajęcia. Bezpłatne bilety będzie można otrzymać przed wejściem do Atlas Areny. Ksiądz Arcybiskup pragnie, abyśmy na to wydarzenie zaprosili i zabrali ze sobą przyjaciół, znajomych, inne rodziny stając się w taki sposób współgospodarzami tego wydarzenia.

3. Wydział Duszpasterstwa oraz grupa młodzieżowa ,,Młodzi Apostołowie” zapraszają na Chrześci-jańskie Ostatki we wtorek 25 lutego o godz. 19.00 do parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi. O północy będzie możliwość uczestniczenia we Mszy św. z posypaniem głów popiołem.

4. Duszpasterstwo Pracowników Nauki zaprasza na spotkanie 25 lutego o godz. 19.00 w parafii Św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi. Po Eucharystii wykład ks. dr. Waldemara Bartochy adiunkta UKSW w Warszawie: „Biskup i liturgia w eklezjologii papieży XXI wieku”.

5. Duszpasterstwo Kobiet zaprasza do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych dla kobiet, które odbędą się w dniach 4-5 marca w Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi (ul. Łąkowa 27). Rekolekcje O Bogu, który pięknie marzy o kobiecie poprowadzą s. Anna Maria Pudełko AP (apostolinka) i s. Judyta Pudełko PDDM (uczennica Boskiego Mistrza), a nauki rekolekcyjne będą wygłaszane podczas i po Mszy św. o godz. 19.00.

6. Po raz siódmy z inicjatywy Ojca Świętego odbędzie się wielkopostna inicjatywa zatytułowana: „24 godziny dla Pana”, która „polega na całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z możliwością spowiedzi. Odbędzie się ono w dniach 20-21 marca 2020 r. w trzech miejscach Archidiecezji Łódzkiej: Bazylika Archikatedralna w Łodzi, kościół rektoralny p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim, kościół parafialny p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Szczegóły podane zostaną w najbliższym czasie.

7. Parafia św. Anny otwiera katolicki żłobek dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, prowadzony metodą Montessori. W związku z tym poszukuje osób na stanowisko opiekuna/wychowawcy. Od kandydatów wymagane jest wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.

8. Nasza Archidiecezja od kilku lat we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro-Missio” (www.pro-missio.org) bierze udział w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Środki finansowe otrzymane z odzysku surowców pochodzących z ich demontażu są przeznaczane na realizowanie projektów – głównie misyjnych. Rok temu wsparto misję na Białorusi prowadzoną przez ks. Pawła Kruczka, w tym roku przeznaczone będą między innymi na zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej przez polskie Orionistki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.