Archidiecezja Łódzka
VI Niedziela Zwykła – 16 II 2020
12:26 | 15.02.2020 | Wyświetleń: 620 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na  niedzielę 16 lutego 2020 r.

1. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza do udziału w Arenie Rodzin, która odbędzie się w piątek 28 lutego w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przybyć można już godzinę wcześniej, razem z dziećmi, dla których będą zorganizowane zajęcia. Bezpłatne bilety będzie można otrzymać przed wejściem do Atlas Areny. Ksiądz Arcybiskup pragnie, abyśmy na to wydarzenie zaprosili i zabrali ze sobą przyjaciół, znajomych, inne rodziny stając się w taki sposób współgospodarzami tego wydarzenia.

2. Stowarzyszenie Klub Amazonka wraz z duszpasterstwem służby zdrowia zapraszają do Bazyliki Archikatedralnej osoby dotknięte chorobami piersi na Mszę św. 20 lutego o godz. 17.00.

3. Doroczne skupienie dla zakrystianów odbędzie się w Ośrodku Rekolekcyjnym w Porszewicach w dniu 27 lutego 2020 r. Skupienie rozpocznie się o godz. 10.30, a zakończy około godz. 14.00. Koszt 70 zł. W programie spotkanie z s. Moniką Budytą CHR (Jadwiżanka) ta temat dekoracji kwiatowych. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Ośrodka w Porszewicach: tel. 42 211 85 00 lub mail: recepcja@uroczyskoporszewice.pl.

4. Skupienie formacyjne dla organistów Archidiecezji Łódzkiej odbędzie się 27 lutego 2020 r. (czwartek) w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej (ul. Zgierska 123), w dwóch grupach: I grupa – godz. 10.00–13.30; II grupa – godz. 17.00–20.30. Temat skupienia wyznacza hasło obecnego roku liturgicznego i duszpasterskiego: Wielka tajemnica wiary. Konferencje o tematyce eucharystycznej wygłosi o. Jacek Ciupiński, franciszkanin, wykładowca teologii moralnej w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. W części praktycznej organizatorzy zajmą się śpiewami o tematyce eucharystycznej. Po sesji przewidziany jest wspólny posiłek. Zgłoszenia należy kierować najpóźniej do 24 lutego na adres: smk@archidiecezja.lodz.pl – koniecznie z podaniem grupy (przedpołudniowa/ popołudniowa). Koszt skupienia wynosi 60 zł (pokrywają Księża Proboszczowie).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.