Studniówka 2020 u Salezjanów
10:00 | 06.02.2020 | Wyświetleń: 1173 | Autor: Piotr Drzewiecki

Tradycyjnym „Polonezem” rozpoczął się Bal Maturalny w Salezjańskich Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Poprzedziła go msza święta w kościele Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, a zabawa trwała do białego rana.

Uczniowie klas trzecich SLO wraz z nauczycielami i rodzicami modlili się o wybór dobrej drogi życiowej dla każdego z nich. W homilii ks. Maciej Drewniak SDB katecheta i wicedyrektor szkoły odniósł się do święta Ofiarowania Pańskiego i jego znaczenia. – „Chrystus zostaje ofiarowany w świątyni i jednocześnie ukazany jako Światło na oświecenie pogan. W ten sposób święto Ofiarowania Pańskiego uczy, że istnieje ścisła więź między ofiarą i światłem Chrystus jest Światłem, bo ofiarował siebie za zbawianie świata. Jeśli jesteśmy blisko Niebo, to i nas ogarnia Jego blask. Jednak i my możemy stawać się światłem, gdy składamy ofiarę z naszego życia dla innych. I w tym zawiera się nasze prawdziwe piękno: gdy dajemy się oświecić Światłem ofiary Chrystusa i gdy ofiarujemy nasze życie, czas i talenty dla dobra innych” – mówił ks. Drewniak.

Bal Maturalny rozpoczął tradycyjny „Polonez”, po którym część maturzystów zatańczyła walca – niespodziankę. Maturzyści przez kilka tygodni w pocie czoła ćwiczyli układy obydwu tańców, pod okiem swojej koleżanki, na co dzień tancerki Zespołu Pieśni i Tańca Włókniarzy „Poltex”. Niesamowity efekt końcowy zaskoczył ich samych, jak i oglądających gości. Był także czas na kabaret, w którym uczniowie w humorystyczny sposób pokazali swoje 3 lata bycia w murach salezjańskiej szkoły. Po krótkich przemowach, rozpoczęła się radosna zabawa do białego rana. W repertuarze poza znanymi piosenkami dyskotekowymi nie zabrakło także muzyki klasycznej, a także… Hymnu Światowych Dni Młodzieży w hip-hopowej wersji, radośnie odtańczonego, a raczej „wyskakanego” przez młodzież. O północy była lampka szampana i ogromny tort ze znanym wszystkim „domkiem salezjańskim” zawierającym trzy filary: Rozum, Religia i Miłość, które maturzyści zgłębiali podczas nauki na Wodnej. Teraz pozostał intensywny czas nauki do majowych egzaminów i wyboru nowego etapu w życiu. Oby poszły one tak dobrze, jak wyśmienita zabawa do białego rana.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.