Archidiecezja Łódzka
Nieszpory o jedność w Chemin Neuf
07:07 | 06.02.2020 | Wyświetleń: 344 | Autor: Chemin Neuf

W czwartek 27 lutego w domu wspólnoty CHEMIN NEUF w Łodzi przy ul. Jaracza 11 w Łodzi o godz. 18:30 odbędą się Nieszpory o jedność, podczas których Słowo Boże skomentuje ks.Davide CARBONARO z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Po ich zakończeniu około 19:30 będzie miał miejsce panel dyskusyjny, w czasie którego zastanowimy się jakiej jedności pragnie dla nas Chrystus.
Pomogą nam w tym prelegenci:

 • ks. Semko KOROZA z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
 • dr Marek KITA z Kościoła Rzymskokatolickiego
 • o. Adam STROJNY z Kościoła Rzymskokatolickiego

Po panelu zapraszamy na spotkanie przy herbacie i ciastku. Wejście do kaplicy znajduje się na rogu ulic Jaracza i Wschodniej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.