Archidiecezja Łódzka
Msza św. z katechezą opartą o Adhortację Papieża Franciszka Ewangelii Gaudium#2 – ks. dr Sławomir Sosnowski
12:59 | 12.02.2020 | Wyświetleń: 441 | Autor: ks. Paweł Kłys

„Kościół wyruszający w drogę jako wspólnota misyjna uczniów Chrystusa”- to temat kolejnej katechezy wygłoszonej w łódzkiej bazylice archikatedralnej w drugą środę miesiąca. Inicjatywa Mszy świętej z katechezą w oparciu o Adhortację Ewangelii Gaudium Papieża Franciszka zapoczątkowana została w styczniu tego roku. Wpisuje się w misję miejsca jakim jest Bazylika Mniejsza, miejsca gdzie przepowiadana jest Ewangelia, sprawowane są sakramenty ale również głoszona jest nauka Kościoła.

Dzisiejszej południowej Mszy świętej przewodniczył i katechezę wygłosił ksiądz Sławomir Sosnowski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W katechezie odniósł się on do kolejnych punktów (19-24) papieskiej Adhortacji. Kaznodzieja wskazał na to – że Ojciec Święty przypomina o tym, że cechą charakterystyczną dla każdego wierzącego jest wyjść – czego doskonałym przykładem w Starym Testamencie jest Abraham oraz Jeremiasz. Jezus jest także tym, który wychodzi. Jezus mówi – idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu. – podkreślił.

Retor WSD zauważył, że – do tego wyjścia do świata są powołani apostołowie. Oni mają iść na drogi misyjne, ale nie sami!  Do tego powołany jest każdy ochrzczony. Każdy ma opuszczać swoje poczucie bezpieczeństwa, jeśli ono sprawia, że człowiek nie jest misyjny, nie głosi. Mamy patrzeć na siebie, jako na wezwanych do misji, by głosić! Mamy być wspólnotą, która podejmuje inicjatywę, włącza się, towarzyszy i świętuje! – dodał.

Kolejna Msza święta z katechezą oparciu o Adhortację Ewangelii Gaudium Papieża Franciszka w łódzkiej bazylice archikatedralnej odbędzie się w środę 11 marca br. o godz. 12:00.

zobacz także: MSZA ŚW. Z KATECHEZĄ OPARTĄ O ADHORTACJĘ PAPIEŻA FRANCISZKA EVANGELII GAUDIUM #1 – KS. DR SŁAWOMIR SOSNOWSKI

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.