Archidiecezja Łódzka
Łódzkie Kościoły Stacyjne 2020 #2- Kościół Chrystusa Króla
20:20 | 27.02.2020 | Wyświetleń: 892 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Nie miejsce nas zbawia, nie miejsce czyni nas szczęśliwymi, tylko komunia z Bogiem w tym miejscu. Nie takie czy inne czynności przeżywane w kościele czynią nas pełnymi życia, tylko spotkanie z Bogiem”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w parafii Chrystusa Króla.

Msza Św. w drugim kościele stacyjnym Archidiecezji Łódzkiej rozpoczęła się od koronki do Bożego Miłosierdzia. Wierni będący w stanie łaski uświęcającej i uczestnicząc w Eucharystii w jednym z Kościołów Stacyjnych mogą ofiarować odpust zupełny.

Mszy Św. przewodniczył Metropolita Łódzki, który w swojej homilii zaznaczył, że pełnią szczęścia jest spotkanie z Bogiem i komunia z Nim. „Masz życie, masz szczęście jeśli spotykasz się z Nim, jeśli wchodzisz w komunię z Nim, jeśli Go kochasz, jeśli szukasz Jego głosu, to masz życie dla siebie i dla swoich dzieci. Jeśli Go kochasz”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Metropolita Łódzki mówił również, abyśmy nie zgubili Boga w kościele. Pasterz przytoczył słowa Benedykta XVI, który powiedział, że „mamy w Polsce kościoły, mamy zabezpieczenie materialne, prawne, mamy jeszcze kapłanów, wszystko jest, sakramenty są, katecheza w szkole jest, macie partie, macie Caritas, a czy macie wiarę?”

„Wiara to nic innego jak osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, twarzą w twarz, słucham co mówi, jestem jego uczniem, zaczynam Go kochać, kocham Go tak, że mogę wziąć na siebie krzyż codzienny i wtedy to wszystko co mamy nas zbawia”- dodał Abp Ryś.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.