Łódzka Caritas rozliczy Twój PIT
10:00 | 07.02.2020 | Wyświetleń: 284 | Autor: Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Trwa okres rozliczeniowy podatku za 2019 rok. Każdy, kto chce rozliczyć swój podatek za 2019 rok może zgłosić się do jednej z placówek Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi. Oprócz rozliczenia podatku i przekazania 1%, Caritas może również przesłać rozliczoną deklarację do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

Do wypełnienia i rozliczenia rocznego PIT niezbędne są informacje o osiągniętych w 2019 roku dochodach – dokumenty PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A. Do wysłania rozliczenia drogą elektroniczną konieczna będzie informacja o przychodzie w 2018 roku (zeznanie PIT za rok 2018). Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń podatkowych mogą na miejscu wypełnić krótki druk PIT-OP, w którym wpisany zostanie nr KRS naszej Caritas. PIT-OP  można w dowolny sposób dostarczyć do Urzędu Skarbowego podatnika. Będzie to można również uczynić za naszym pośrednictwem.

W przypadku korzystania z ulg podatkowych należy dodatkowo przygotować:

 • ulgi na dzieci – imię, nazwisko, datę urodzenia lub numer PESEL dziecka/dzieci,
 • ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet – informacja o kwocie wydatkowanej w 2018 roku na zakup usług internetowych oraz informacja o korzystaniu z ulgi w poprzednich latach,
 • ulgi na cele rehabilitacyjne – faktury/rachunki za leki, turnusy rehabilitacyjne, używanie samochodu w celach rehabilitacyjnych i w celu wykonywania czynności życiowych,
 • ulga termomodernizacyjna – faktury,
 • ulgi z tytułu darowizn – kwota darowizny oraz nazwa obdarowanego.

Więcej o ulgach podatkowych: https://www.e-pity.pl/abc_podatki/ulgi-odliczenia/

Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 17 kwietnia, do jednej z naszych placówek w Łodzi:

 • siedziba główna Caritas, przy ul. Gdańskiej 111, w godz. 8:30 – 16:00
 • Punkt Pomocy Charytatywnej, przy ul. Wólczańskiej 108, w godz. 8:00 – 16:00
 • Dom Dziennego Pobytu, przy ul. Odolanowskiej 46, w godz. 9:00 – 18:00
 • Biuro Wolontariatu, przy ul. Piotrkowskiej 85, w godz. 11:00 – 15:00
 • Zakład Aktywności Zawodowej, przy ul. Gogola 12, w godz. 7:30 – 14:00
 • NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II, al. Śmigłego Rydza 24/26, w godz. 8:00 – 20:00
 • Siedziba Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej, przy ul. Zgierskiej 121, w godz. 10:00 – 16:00.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego, sprawdzonego przez lata programu e-pity, który dostępny jest on-line:

https://www.e-pity.pl/pity-2019/program-online-epity-2020-KRS-0000274785

LInk do programu dostępny jest również w mobilnej aplikacji Caritas, którą można pobrać:

Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.