Konkurs kolęd i pastorałek w parafii Narodzenia N.M.P w Łękawie
11:28 | 07.02.2020 | Wyświetleń: 921 | Autor: Ks. Władysław Pietrzyk

W pierwszej części okresu zwykłego, kiedy jeszcze według naszego pięknego staropolskiego zwyczaju w blasku bożonarodzeniowych dekoracji wybrzmiewają w naszych Świątyniach doniosłe śpiewy kolęd mamy możliwość dalej trwać w Tajemnicy Bożego przyjścia do naszych serc i domów.

Pięknie udekorowane szopki pozwalają dłużej i bardziej wnikliwie kontemplować niepojęty dar Boga, który opuścił niebo i rodzi się dla nas przyjmując postać maleńkiego Dziecięcia. W tym świętym czasie czujemy szczególną bliskość Bożej miłości wnoszącej w nasze serca prawdziwy pokój tak bardzo potrzebny każdemu z nas i całemu światu.

W duchu dziękczynienia oraz w pragnieniu przedłużenia świątecznej radości w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łękawie zorganizowany został po raz pierwszy Konkurs Kolęd i Pastorałek.
Współpatronat nad konkursem przyjęła zaprzyjaźniona z parafią Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie. Dyrektor administracyjny Akademii Pan Mirosław Olszewski ufundował okolicznościowe pamiątki i nagrody.
Do konkursu zgłosiło się 11-ro dzieci i młodzieży .
Po wnikliwym wysłuchaniu i ocenie wykonanych przez uczestników kolęd i pastorałek Jury w składzie :
Przewodniczący:
– Pan Organista Zbigniew Dylewski
oraz członkowie:
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękawie Pan Tomasz Starzyński
– Pan Józef Izydorczyk z Ozorkowa
-Proboszcz Parafii Ks. Władysław Pietrzyk ,
przyznało pierwszą nagrodę dla Julii Jankowskiej z Łękawy,
drugą nagrodę otrzymały najmłodsze z uczestniczek
siostry 5- letnia Nela i 6- letnia Maja Kruszyńskie również z Łękawy . Trzecie miejsce wyśpiewała sobie Małgorzata Stanisz z Zawadowa.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody pocieszenia .

Z pewnością wiele niezapomnianych wrażeń miejscowym parafianom sprawiła kolędowa oprawa liturgii Mszy Św. oraz wokalno-muzyczny wstęp poprzedzający konkurs wykonany przez Scholę ,,Miłosierni” z Kościoła Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego z Ozorkowa na Bugaju .

Szczególne podziękowanie Ks. proboszcz kieruje pod adresem wiernych , którzy wraz ze scholą, i towarzyszącymi jej Siostrami Magdalenie i Jolancie przybyli z Ozorkowa do Łękawy.

Przez pozostały czas roku kościelnego będziemy dalej rozważać i kontemplować liturgicznie kolejne, istotne wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Pomagać nam mają w tym śpiewy okolicznościowych pieśni religijnych . Niestety z tym jest coraz gorzej, szczególnie w młodym pokoleniu u którego obserwujemy coraz słabsze zaangażowanie w życie liturgiczne Kościoła . Przejawia się to często w biernym, czytaj milczącym uczestnictwem w liturgii. Dzisiaj rzadko się zdarza, aby młodzi ludzie znali i potrafili zaśpiewać choćby kilka zwrotek pieśni religijnych.

Trzeba jednak przyznać, że pieśni z okresu Bożego Narodzenia mając swój jedyny i niepowtarzany charakter i wyłamują się z tego coraz częściej obserwowanego schematu wspólnotowej ciszy. Kolędy są jeszcze chętnie śpiewane, także przez dzieci i młodzież. Warto to w umiejętny sposób wykorzystać i zaprosić do zbliżenia z żywym Kościołem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.