Archidiecezja Łódzka
IV Niedziela Zwykła – 2 II 2020
08:18 | 01.02.2020 | Wyświetleń: 866 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 2 lutego 2020 r.

1. Plenarna sesja nadzwyczajna inaugurująca III etap IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, który przygotowuje nas do świętowania Jubileuszu 100.lecia istnienia naszej diecezji odbędzie się w sobotę 8 lutego 2020 roku w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Zapraszamy członków parafialnych zespołów synodalnych oraz wszystkich chętnych na to spotkanie.

2. Franciszkańskie WSD w Łodzi-Łagiewnikach zaprasza młodzież, studentów oraz osoby pracujące (do 35 lat) na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w dniach 21-23 lutego. Rozpoczną się one w piątek o godz. 18.00 (www.barka.franciszkanie.pl).

3. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza do udziału w Arenie Rodzin, która odbędzie się w piątek 28 lutego w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przybyć można już godzinę wcześniej, razem z dziećmi, dla których będą zorganizowane zajęcia. Bezpłatne bilety będzie można otrzymać przed wejściem do Atlas Areny.

4. Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza, w dniu Św. Agaty, wszystkie osoby dotknięte chorobą piersi na Mszę św. do parafii pw. Św. Faustyny 5 lutego o godz. 18.00.

5. Moderator Ruchu Światło-Życie, ks. Marcin Majsik, informuje, że w najbliższych dniach mogą się zgłosić do Księży Proboszczów osoby z różnych wspólnot rodzinnych, głównie Domowego Kościoła, które w ramach ogłoszeń (2 i/lub 9 lutego br.) będą zapraszać rodziny do udziału w Arenie Rodzin. Prosimy o umożliwienie im takiego wystąpienia. Mimo, że bezpłatne bilety na to wydarzenie będą rozdawane przed Atlas Areną, to zapraszające osoby mogą mieć przy sobie pewną pulę biletów do rozdawania. W razie ich nieobecności prosimy o odczytanie powyższego zaproszenia samodzielnie (punkt 2).

6. Plenarna sesja nadzwyczajna na rozpoczęcie III etapu IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej (Bazylika Archikatedralna Łódzka, dnia 8 lutego 2020 roku). Hasło III etapu IV Synodu: Parafia wspólnotą uczniów misjonarzy.
Program:
10.00 – Modlitwa przedpołudniowa
10.15 – Prezentacja wyników badań socjologicznych na temat parafii –
Pani dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ
11.15 – Soborowa wizja parafii – ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
12.00 – Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Ks. Abp. Grzegorza Rysia
13.00 – Obiad w WSD w Łodzi
14.00 – Kościół w nauczaniu Papieża Franciszka – Ks. Abp Grzegorz Ryś
14.30 – Sesja popołudniowa: praca w grupach i dyskusja synodalna
15.30 – Podsumowanie Ks. Abp. Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego
15.45 – Modlitwa w intencji Synodu i błogosławieństwo Księży Biskupów

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.