Archidiecezja Łódzka
Informacja w sprawie opłat na cmentarzach będących pod zarządem Kurii Archidiecezji Łódzkiej
10:25 | 10.02.2020 | Wyświetleń: 2192 | Autor: ks. Paweł Kłys

W związku z powracającym w mediach tematem opłat na cmentarzu w Brzezinach, Kuria Metropolitalna Łódzka informuje, że na wszystkich cmentarzach, które są pod zarządem Kurii obowiązuje jeden i ten sam cennik za czynności związane z pochówkiem zmarłych. Cennik jest ogólnodostępny, i każdy może się z nim zapoznać we wszystkich kancelariach cmentarnych Archidiecezji Łódzkiej. Opłaty uiszczane na cmentarzu służą do utrzymania części administracji jak i samej nekropolii.

Cmentarze będące pod zarządem Kurii Archidiecezji Łódzkiej:

 • Cmentarz pw. św. Anny – 92-313 Łódź-Zarzew, ul. Lodowa 78, tel. 42 649-14-04
 • Cmentarz pw. św. Antoniego (Mania) – 93-237 Łódź, ul. Solec 11, tel. 42 633-84-23
 • Cmentarz pw. św. Franciszka – 93-378 Łódź, ul. Rzgowska 156/158, tel. 42 646-11-39
 • Cmentarz pw. św. Józefa – 91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 39, tel. 42 632-60-85
 • Cmentarz pw. św. Maksymiliana Kolbego– Gadka Stara, ul. Czartoryskiego 62, tel. 42 227-95-15
 • Cmentarz pw. MB Nieustającej Pomocy – 91-222 Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 652-95-05
 • Cmentarz pw. św. Rocha (Radogoszcz) – 91-488 Łódź, ul. Zgierska 141, tel. 42 657-39-38
 • Cmentarz pw. św. Wincentego (Doły) – 91-729 Łódź, ul. Smutna 7, tel. 42 678-62-04
 • Cmentarz pw. św. Wojciecha (Kurczaki) – 93-331 Łódź, ul. Kurczaki 81, tel. 42 646-80-94
 • Cmentarz pw. Wszystkich Świętych – 92-402 Łódź, ul. Zakładowa 4, tel. 42 670-66-56
 • Cmentarz w ŁodziRudzie – 93-448 Łódź, ul. Farna 12, tel. 42 684-78-45
 • Cmentarz rzymskokatolicki – 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 56, tel. 42 276-05-30
 • Cmentarz rzymskokatolicki – 95-060 Brzeziny Łódzkie, ul. Ludowa 2a, tel. 609 102 488
 • Cmentarz pw. Narodzenia NMP – 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Łaska 61, tel. 42 211-30-80
 • Cmentarz rzymskokatolicki – 95-200 Pabianice, ul. J. Kilińskiego 55, tel. 42 215-22-33
 • Cmentarz rzymskokatolicki – 97-300 Piotrków Tryb., ul. Cmentarna 10
 • Cmentarz pw. Najświętszego Serca Jezusowego – 97-200 Tomaszów Maz., ul. Smutna 16/24, tel. 44 723-70-62
 • Cmentarz pw. św. Józefa i św. Wawrzyńca – 95-100 Zgierz, ul. ks. P. Skargi 28, tel. 42 716-26-12

W przypadku obiektywnych przeszkód związanych z brakiem środków finansowych, które mogłyby być przeszkodą do godnego pochówku, rodzina osoby zmarłej może zgłosić się do inspektora ds. cmentarzy ks. Grzegorza Klimkiewicza, celem zmniejszenia opłat cmentarnych. Inspektor do spraw cmentarzy przyjmuje w  poniedziałki, środy i piątki w godz. 10:30 – 12:00 w budynku kurii biskupiej (ul. ks. i. Skorupki 3).

ks. Paweł Kłys
rzecznik prasowy Archidiecezji Łódzkiej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.