Archidiecezja Łódzka
Drzwi otwarte w łódzkim KATOLIKU już 19 lutego!
10:04 | 07.02.2020 | Wyświetleń: 699 | Autor: ks. M. Czajkowski
Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte w Katolickiej Szkole Podstawowej i Liceum im. Jana Pawła II w Łodzi.

19 lutego 2020, g. 16:00-18:00

Jednocześnie informujemy o rozpoczętym naborze na nowy rok szkolny do klas pierwszych szkoły podstawowej i średniej oraz do klasy piątej. Ilość miejsc ograniczona. Zachęcamy do kontaktu przez  katolik.edu.pl  facebook.com/pg/katoliklodz
Proponujemy:

    🗸 wysoki poziom nauczania,
🗸 doświadczonych nauczycieli z certyfikatami egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
🗸 drugi język obcy już od pierwszej klasy,
🗸 naukę języka w grupach według zaawansowania,
🗸 systemowe przygotowanie uczniów do egzaminów poparte wieloletnim doświadczeniem,
🗸 organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły,
🗸 szeroki wybór zajęć sportowych,
🗸 stałą i profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
🗸 obiady przygotowywane w szkole,
🗸 przyjazne wnętrza i atmosferę.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.