Diecezjalni duszpasterze rodzin u Matki Miłosierdzia
10:28 | 04.02.2020 | Wyświetleń: 891 | Autor: Tekst: Diecezja Radomska / foto: ks. R. Jaśpiński

W skarżyskiej Ostrej Bramie spotkali się diecezjalni duszpasterze rodzin oraz doradcy życia rodzinnego z siedmiu diecezji rejonu centralnego. Był czas na modlitwę, wykłady i integracyjną wycieczkę.

W skład rejonu centralnego duszpasterstwa rodzin wchodzi siedem diecezji: częstochowska, łowicka, łódzka, płocka, radomska oraz dwie diecezje warszawskie.

– Spotykamy się co roku w innej diecezji. W tym roku, kiedy przeżywmy w naszej diecezji Rok Rodziny – wypadło na Radom. Jest to dla nas spotkanie integracyjne (byliśmy na wycieczce na Świętym Krzyżu i w Wąchocku), ale również wymiana doświadczeń i dyskusja. Wysłuchaliśmy również kilku ciekawych wykładów, m.in. na temat rozwodów w kontekście do nierozerwalności małżeństwa mówił nam pan prof. Dariusz Adamczyk. – mówi Kamila Rzepka z Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej.

Problem dotyczący rozwodów i strategii przeciwdziałania im to główne tematy, a dyskusji przewodniczył ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski.

– Nigdy nie spotkałem szczęśliwego rozwodu. Często pierwsza fraza od tych, którzy się rozwiedli to: „Rozstaliśmy się jak przyjaciele”. Ale gdy zaczyna się już nie pokazowa, reklamowa, tylko szczera rozmowa to jest dramat: rodziców jednej i drugiej strony, ich relacji, przyjaciół, którzy nie wiedzą jak się względem nich zachować, dramat dzieci, które są bardzo pogubione. – mówił ks. Drąg.

Zwrócił też uwagę, że pierwsza podstawowa sprawa to w różny sposób przeciwdziałanie rozwodom.

Wśród prelegentów był Paweł Woliński, dyrektor CitizenGo Polska, który przedstawił szczegółowy program przemodelowania społecznego i prawnego małżeństwa i rodziny w Polsce, przygotowany i realizowany przez środowiska LGBT+.

Zaś Kamila Rzepka zaprezentowała wyniki badań dotyczących wpływu metod regulacji poczęć na więzi miedzy rodzicami a dziećmi, które opisała w pracy doktorskiej.

W drugim dniu odpowiedzialnych za duszpasterstwo rodzin w diecezjach odwiedził bp Piotr Turzyński, który wziął udział w części wykładowej i przewodniczył Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej.

– Rodzina – bardzo ważne byśmy nie zatrzymywali się tylko na tej zewnętrznej warstwie: instytucja, której trzeba bronić, są prawa, zasady, jest umowa społeczne. Ale jest też jakaś głębia – warstwa duchowa. I ona jest cudowna; mówi nam, że rodzina jest wolą Bożą jest, że to Pan Bóg tak stworzył, że ludzkie serce tęskni za druga połówką, że dziecko malutkie rozwija się właściwie, gdy ma kobietę i mężczyznę – mamę i tatę; to ten duchowy świat, którym jest rodzina. I my musimy mieć przekonanie, że tak jest i jest to wola Boża, i musimy ją chronić, wydobywać i pokazywać światu jej piękno – i to jest nasza misja, zadanie. – mówił bp Turzyński i dodał: – Dziękuję wam za waszą pracę na rzecz rodziny. Musimy działać po ludzku, ale otwierać się przy tym na działanie Ducha Świętego. Przypowieść Pana Jezusa o ziarnie mówi nam, że ono jest cudowne. Mamy być siewcami tego ziarna. Nie wolno go zachować dla siebie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.