Akredytacje dla mediów na ARENĘ MŁODYCH i ARENĘ RODZIN
08:06 | 24.02.2020 | Wyświetleń: 722 | Autor: ks. Paweł Kłys

W dniach 27 – 28 lutego br. w godzinach 9:00 – 13:30 w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie ewangelizacyjne skierowane do młodych mieszkających w centrum Polski zatytułowane ARENA MŁODYCH. Natomiast 28 lutego br. o godz. 19:00 już po raz drugi odbędzie się w Łodzi ARENA RODZIN.

W związku z tym dziennikarze, którzy chcieliby uczestniczyć w tym wydarzeniu i przeprowadzić z niego relacje, proszeni są o zgłoszenie swojego udziału i odebranie przygotowanych Akredytacji Prasowych.

Akredytacje można odbierać od 17 do 26 lutego, w godzinach 9:00 – 15:00 w portierni Kurii Metropolitalnej Łódzkiej (ul. ks. I. Skorupki 3) po okazaniu legitymacji prasowej i wpisaniu się na przygotowaną listę. Zgłaszająca się redakcja może otrzymać nie więcej niż dwie akredytacje.

Wszelkie zapytania można kierować na adres mailowy: rzecznik@archidiecezja.lodz.pl lub pod tel. 609 102 481

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.