37. rocznica Święceń Kapłańskich w Archidiecezji Łódzkiej
15:00 | 04.02.2020 | Wyświetleń: 1717 | Autor: Archidiecezja Łódzka

30 stycznia począwszy od 1983 roku a wiec dnia naszych święceń kapłańskich stajemy nieprzerwanie wspólnie przy ołtarzu Pańskim, aby sprawować dziękczynną ofiarę.

W tym roku zgodnie z kolejnością spotkaliśmy się w kościele na Stokach. Prawie każdego roku z bardzo nielicznymi wyjątkami wraz z nami jest obecny szafarz sakramentu kapłaństwa ks. abp senior Władysław Ziółek. Zawsze w mądrych słowach skierowanych do Jubilatów stara się ukazać wartość sakramentu, którego szafarzami i my także się staliśmy. W trym roku po raz pierwszy zabrakło wśród nas ks. Marka, którego Pan odwołał do siebie.

Po wspólnej modlitwie była także okazja do wymiany myśli i wspomnień przy zastawionym stole. Mamy nadzieję, że każdy rok będzie przynosił nam nowe przeżycia i doświadczenia, a nasz Senior będzie z nami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.