Archidiecezja Łódzka
Zakończenie łódzkich dni modlitw o jedność chrześcijan 2020 – Kościół Ewangelicko – Reformowany w Zelowie
08:17 | 31.01.2020 | Wyświetleń: 615 | Autor: ks. Wiesław Kamiński

Czwartkowe nabożeństwo na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan odbyło się w Zelowie w Kościele Ewangelicko-Reformowanym. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ewangelicko-reformowany – ksiądz Tomasz Pieczko. Kazanie wygłosił pastor Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego z Łodzi ksiądz Davide Carbonaro.

zobacz także: Łódzkie dni modlitw o jedność chrześcijan 2020 – Bazylika św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim

Obecni byli prezbiter okręgu centralnego Kościoła Chrześcijan Baptystów ksiądz Leszek Wakuła. Pozdrowienia od  Arcybiskupa Łódzkiego Grzegorza Rysia i biskupa Marka Marczaka Kościoła Rzymskokatolickiego przekazał ksiądz Wiesław Kamiński – przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej. W modlitwę włączyli się ks. Damian Czerwiński – wikariusz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, ksiądz Piotr Mazij – wikariusz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie i ksiądz Mirosław Wujek – proboszcz parafii pw. Świętego Teodora i Najświętszego Serca Jezusowego w Kociszewie.

zobacz także: Łódzkie dni modlitw o jedność chrześcijan 2020 – Kościół Ewangelicko-Reformowany w Bełchatowie

Bardzo dziękujemy wszystkim wiernym z różnych Kościołów chrześcijańskich w naszej Archidiecezji Łódzkiej za wspólną modlitwę i świadectwo jedności w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan. Niech świadectwo naszej wiary i braterskiej miłości w Jezusie Chrystusie trwa bez końca.

zobacz także:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.