Archidiecezja Łódzka
„Wśród Nocnej Ciszy” | Jarmark Bożonarodzeniowy w Wolborzu
21:19 | 13.01.2020 | Wyświetleń: 495 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Pierwszy raz mieszkańcy Gminy Wolbórz mieli okazję wziąć udział w plenerowym świątecznym jarmarku Bożonarodzeniowym zorganizowanym na pl. Jagiełły w Wolborzu. Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego była parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu oraz Wolborskie Centrum Kultury.

Pomysłodawcą zorganizowania świątecznego jarmarku był ks. Łukasz Biś, który wraz z dyrektorem WCK, Kamilą Dubilas- Boroń, wystąpił na scenie w roli prowadzącego wydarzenie.

Na scenie wystąpili: Kinga Rybak z Domowego Przedszkola, Schola Parafialna pod kierunkiem ks. Karola Kowalika, piękne kolędy zaśpiewały zespoły Cantare i Fermata, soliści Andrzej Wejman i Wojciech Goszcz pod kierunkiem Dariusza Łęczyckiego oraz dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne WCK pod kierunkiem Aleksandry Przybył.

Licznie przybyli mieszkańcy wysłuchali życzeń świątecznych od Burmistrza Wolborza Andrzeja Jarosa i ks. proboszcza Tomasza Owczarka.

Mieszkańcy mogli odwiedzić liczne stragany świąteczne, na których można było nabyć m.in. miód, oscypki, chleb ze smalcem, a na stoisku Warsztatów Terapii Zajęciowej „Kubusie” z Wolborza wziąć udział w loterii świątecznej.

Dla wszystkich został przygotowany dzięki uprzejmości Gminnej Rady KGW pod przewodnictwem Elżbiety Bąk,  poczęstunek wigilijny. Był barszcz czerwony, pierogi, zupa grzybowa, które przygotowały panie z KGW Żarnowica, Polichno i Bogusławice. Na deser serwowane było świeżo upieczone ciasta, które przygotowali mieszkańcy gminy i okolic.

Gwiazdą wieczoru na finał świątecznego jarmarku był występ zespołu ewangelizacyjnego „To On” z Kielc.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to cudowne świąteczne popołudnie, bez których jego realizacja nie byłaby możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.