Archidiecezja Łódzka
Tomaszów Maz. – półkolonie zimowe w parafii N.S.J.
16:04 | 25.01.2020 | Wyświetleń: 500 | Autor: Paulina Dębiec

W dniach: 20 – 24.01. b.r. Parafia NSJ w Tomaszowie Mazowieckim wraz z Fundacją „N.S.J Rodzina”, tradycyjnie już zorganizowały niezapomniane półkolonie zimowe dla grupy 30 dzieci. Tradycyjnie też kierownikiem w/w wypoczynku został ks. wikariusz Piotr Kępniak.

Milusińscy wybrali się na seans filmowy, gdzie z zapartym tchem obejrzeli przygody znanego i lubianego Dr Dolittle. Podczas warsztatów kulinarnych samodzielnie upiekli pyszne pizze (które natychmiast z apetytem zjedli!), natomiast naturalną potrzebę ruchu zaspokoili jeżdżąc na łyżwach w tomaszowskiej Arenie Lodowej. Co więcej, nasi wychowankowie uczestniczyli także w różnorodnych, fascynujących zajęciach (w tym w konkursie w układaniu popularnych klocków Jenga) w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Podczas wycieczki do Łodzi podziwiali tutejszą Palmiarnię, a także doświadczali w Eksperymentarium. Pełen atrakcji tydzień zakończyły: rekreacja w tomaszowskim kompleksie basenów „Złota rybka”, a także uroczysty apel z nagrodami. Dziecięce zachwyty, szczere, szerokie uśmiechy i wielka chęć uczestnictwa w parafialnych półkoloniach już w następnym roku wydają się być najlepszą nagrodą oraz podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy pomogli zorganizować owy wypoczynek!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.