Archidiecezja Łódzka
Spotkanie opłatkowe artystów z arcybiskupem łódzkim
23:26 | 06.01.2020 | Wyświetleń: 1521 | Autor: ks. Paweł Kłys

Artyści gromadzący się przy Teatrze LOGOS znajdującym się przy kościele rektoralnym Środowisk Twórczych w Łodzi spotkali się wieczorem w uroczystość Objawienia Pańskiego na tradycyjnym spotkaniu świąteczno – noworocznym.

Spotkanie rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś, a której oprawę muzyczną zapewnili artyści scen łódzkich.

W homilii łódzki pasterz przypomniał znaczenie tajemnicy Objawienia Pańskiego, która została przekazana św. Pawłowi. – Tajemnica działania Boga w życiu ludzi, których najchętniej nazywamy poganami. A to jest tak, że gdy poznamy prawdę o Bogu, który się wciela w Jezusie Chrystusie, to konsekwentnie przyjdzie objawianie prawdy o człowieku.- zauważył kaznodzieja.

Na zakończenie liturgii została poświęcona kreda i kadzidło – które mają stać się świadectwem naszej miłości do Chrystusa. – mówił podczas błogosławieństwa abp Ryś.  – Kredą oznaczymy drzwi naszych mieszkań – czym damy świadectwo, że Go kochamy, a dym kadzidła – dziś poświęconego – niech dopełni braki naszej modlitwy, ale i przynagla nas do tego, by modlitwa była obecna w naszym życiu i wznosiła się ku niebu. –  podkreślił podczas modlitwy metropolita łódzki.

Po liturgii swoje życzenia do wszystkich artystów i ludzi sztuki  -gromadzącym się przy tej świątyni – skierował ksiądz arcybiskup. Powiedział między innymi – niezwykle ważne jest to, byśmy nie tracili nic z tych doświadczeń, które mamy z wcześniejszych etapów naszego życia. Skoro Jezus uczy nas, co znaczy być dzieckiem, to znaczy, by dziecko w nas zostało. Bo dziecko reaguje zawsze w bardzo bezpośredni sposób. Życzę wam takie przenikliwości w reagowaniu państwu życzę! – mówił abp Ryś.

Następnie przy śpiewie kolęd zebrani łamiąc się opłatkiem złożyli sobie nawzajem życzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.