Pabianice: Orszak Trzech Króli 2020
08:49 | 08.01.2020 | Wyświetleń: 601 | Autor: Ks. Ryszard Stanek

Po raz szósty w naszym mieście w Pabianicach odbył się Orszak III Króli .Tradycyjnie wyruszył z  parafii NMP Różańcowej do Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego.  Barwny Orszak przeszedł  ul. Zamkową, Wyszyńskiego, Moniuszki; Grabowa, Orlą, Południową, Jana Pawła II. Przy  Sanktuarium św. Maksymiliana  Kolbego III  Królowie w których postacie wcielili się  w tym roku Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. oddali   pokłon i złożyli dary
Dzieciątku  w „Żywej Szopce”. Następnie  odbył się w świątyni koncert kolęd w wykonaniu zespołu  Zespołu pieśni i Tańca Bychlewianka. Po koncercie została odprawiona uroczysta Msza św. o Objawieniu Pańskim.Bardzo dziękujemy organizatorom Orszaku : Urzędowi Miasta w Pabianicach , Parafiom Pabianickim , Hufcowi ZHP w Pabianicach , Zespołowi Pieśni i Tańca Bychlewianka , Powiatowej Komendzie Policji i Straży Miejskiej z Pabianic oraz całym  rodzinom, które w pięknych i kolorowych strojach kolędników, uczestniczyły w największych jasełkach i wspólnym śpiewaniu  kolęd w czasie koncertu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.