Archidiecezja Łódzka
Niedziela Chrztu Pańskiego – 12 I 2020
12:04 | 11.01.2020 | Wyświetleń: 759 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 12 stycznia 2020 r.

1. Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować (Wj 20,8) to hasło kolejnego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, który będziemy obchodzić 17 stycznia.
Program obchodów:
• godz. 10.00 – wykład Rabina Dawida Szychowskiego – Kalendarz świąt żydowskich oraz ich znaczenie – aula Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi,
• godz. 19.00 – spotkanie otwarte Radość Szabatu – namiot przy ul. Zachodniej 54/56.

2. Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Życzliwymi bądźmy! (Dz 28,2) rozpoczną się w Kościele Łódzkim 18 stycznia. Zachęcamy do modlitwy o jedność chrześcijan oraz wzięcia udziału w nabożeństwach, których program wywieszony jest w gablocie.

3. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej (od 15 roku życia) w terminie 7-9 lutego 2020 r. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do 5 lutego drogą mailową (rekolekcje.urodziny.2020@gmail.com) lub telefonicznie (42 664 88 88). Początek rekolekcji w piątek o godz. 16.00. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.

4. Różaniec w intencji zadośćuczynienia za grzech aborcji i odnowy moralnej Narodu odbędzie się 13 stycznia o godz. 17.00 na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej i Piłsudskiego.

5. Msza św. w intencji ofiar mordu więźniów w łódzkim Radogoszczu, którego dokonano w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r., będzie sprawowana w Bazylice Archikatedralnej 17 stycznia o godz. 12.00.

6. Kuria Metropolitalna Łódzka przypomina, że w styczniu nie będzie udzielany sakrament bierzmowania w Bazylice Archikatedralnej. Najbliższym termin to II piątek lutego (14 lutego 2020 r.) o godz. 18.00.

7. Program Dni Modlitw O Jedność Chrześcijan w Regionie Łódzkim – 18-30 stycznia 2020:

18.01, godz. 17.00 – Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Łódź, ul. Kilińskiego 56
19.01, godz. 19.00 – Kościół Rzymskokatolicki, Łódź, ul. Piotrkowska 265
20.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Pabianice, ul. Konopnickiej 23
21.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Reformowany, Łódź, ul. Radwańska 37
22.01, godz. 18.00 – Kościół Starokatolicki Mariawitów, Łódź, ul. Franciszkańska 27
23.01, godz. 18.00 – Kościół Chrześcijan Baptystów, Łódź, ul. Nawrot 27
24.01, godz. 18.00 – Kościół Polskokatolicki, Łódź, ul. Limanowskiego 60
25.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Łódź, ul. Organizacji Win 2a
26.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Łódź, ul. Piotrkowska 283
26.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Reformowany, Bełchatów, ul. Okrzei 2a
27.01, godz. 18.00 – Kościół Rzymskokatolicki, Zgierz, ul. Skłodowskiej-Curie 5
28.01, godz. 18.00 – Kościół Rzymskokatolicki, Piotrków Tryb., ul. Kr. Przedmieście 2
29.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Zgierz, ul. Spacerowa 2
30.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Reformowany, Zelów, ul. Sienkiewicza 14a

8. W każdą drugą środę miesiąca w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi o godz. 12.00 i w Bazylice Farnej w Piotrkowie Trybunalskim o godz. 18.00 głoszone będą katechezy w oparciu o Adhortację Papieża Franciszka Evangelii gaudium. W najbliższą środę (8 stycznia) katechezę na temat: „Radość Ewangelii” jako nowy etap ewangelizacji wygłosi ks. dr Sławomir Sosnowski Rektor WSD w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.