Łódzkie dni modlitw o jedność chrześcijan 2020 – Cerkiew Prawosławna
22:15 | 18.01.2020 | Wyświetleń: 1120 | Autor: ks. Paweł Kłys

Prawosławną jutrznią święta Chrztu Pańskiego celebrowaną w Soborze św. Aleksandra Newskiego rozpoczęły się w regionie łódzkim dni modlitw o jedność chrześcijan, które w tym roku odbywają się pod hasłem „życzliwymi bądźmy” (Dz. 28,2). Liturgii przewodniczył Atanazy – biskup diecezji łódzko – poznańskiej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

– Dzisiejsze nabożeństwo odbywa się w wigilię Chrztu Pańskiego wg kalendarza Juliańskiego. – mówi ks. Eugeniusz Fiedorczuk. Cieszymy się, ze w tym dniu jesteśmy razem tu w tej katedralnej świątyni prawosławnej. Wyjątkowe jest to, że możemy się wspólnie modlić i śpiewać na Bożą chwałę. – dodaje proboszcz katedry prawosławnej.

W dzisiejszym nabożeństwie uczestniczyli:-  ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, ks. bp M. Włodzimierz Jaworski z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ks. proboszcz Marcin Undas ze zgierskiej parafii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, ks. Davide Carbonaro ze Zboru Ewangelicko – Metodystycznego w Łodzi oraz ks. dk. Piotr Kowalczyk z Kościoła Polskokatolickiego. Obecni byli także inni duchowni oraz wierni Kościoła Rzymskokatolickiego, ale także Kościołów zrzeszonych w łódzkim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej.

Pod koniec – blisko półtoragodzinnego – nabożeństwa ksiądz biskup Atanazy podziękował wszystkim za spotkanie i wspólną modlitwę. – Bardzo się cieszę, że dzień modlitwy ekumenicznej w naszej katedrze wypadł właśnie dziś – w wigilię święta Chrztu Pańskiego. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność i modlitwę – zwłaszcza księżom biskupom, arcybiskupom i metropolicie. Jak powiedział jeden z wielkich nauczycieli chrześcijaństwa – św. Atanazy – Jezus ochrzcił się i poprzez Jego chrzest, my wszyscy oczyszczeni zostaliśmy w wodach Jordanu. Na Jezusa zszedł Duch Święty i my wszyscy otrzymaliśmy tego Ducha przez Jezusa, i ten Duch łączy nas wszystkich. – podkreślił łódzki władyka.

zobacz także: :Dziś rozpoczynają się dni ekumenicznej modlitwy o jedność

Od dziś przez kolejne dni – aż do 31 stycznia – wierni kościołów chrześcijańskich wraz ze swoimi duchownymi modlić się będą w świątyniach na terenie Bełchatowa, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Pabianic, Zelowa i Zgierza.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.