Archidiecezja Łódzka
Łódzkie dni modlitw o jedność chrześcijan 2020 – Bazylika św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim
23:09 | 28.01.2020 | Wyświetleń: 848 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś wieczorem – już po raz kolejny – przedstawiciele łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła katolickiego spotkali się na wspólnej modlitwie o jedność wszystkich chrześcijan. Tym razem wspólne modlitwy odbyły się w bazylice św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim. Mszy świętej przewodniczył metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, a homilię wygłosił ksiądz biskup Marek Izdebski – superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

– My chrześcijanie – wyznawcy Jezusa z Nazaretu mamy przesłanie zarówno dla skrzywdzonych poniżanych, ale mamy też przesłanie dla krzywdzicieli. – mówił w homilii biskup Marek Izdebski. – Tym pierwszym głosimy wyzwolenie z okowów ucisku, a tym drugim istnienie możliwości wyjścia z zaklętego kręgu zła i zwrotu ku dobru. Patrzymy na świat, nie na jako miejsce nieusuwalnego konfliktu, ale jak na miejsce, które kiedyś – gdy przeminie to, co teraz znamy jako ziemię i niebo – zamieni się – jak o tym mówią słowa Apokalipsy w święte miasto Jeruzalem. Ale dla tych, którzy nie podzielają naszej wiary i nadziei, to stwierdzenie może się wydać zwykłą fantastyką. – zauważył kaznodzieja.

– Każdego dnia pełniąc wolę Najwyższego czynimy świat na nowo dla naszych małżonków, dla naszych dzieci, dla naszych bliźnich, przychodniów, gości, i dla tych, których nie znamy. Ale wiedzmy, że wielu czeka na naszą wyciągniętą dłoń. Każda podana dłoń jest znakiem, że oto jest miejsce, gdzie Bóg przebywa z ludźmi, i z nimi pragnie mieszkać, a zło nie ma tam przystępu. Podajmy sobie dziś dłonie w tym geście życzliwości, a może więcej – w geście prawdziwej Chrystusowej miłości – jako zapowiedź nowego Jeruzalem! – zachęcał duchowny.

Modlitwę powszechną, która miała miejsce po homilii, odmówił ks. Wiesław Żydel – proboszcz piotrkowskiej parafii Ewangelicko – Augsburskiej.

Przed błogosławieństwem łódzki pasterz – odwołując się do dzisiejszej ewangelii – zachęcił zebranych na modlitwie, by – ten czas wspólnych spotkań, który jest nam dany, zmieniał naszą codzienność. Byśmy rzeczywiście pełnili wolę Ojca, to znaczy, byśmy stawali się coraz bardziej zjednoczonymi w jednym Ciele Chrystusa, w jednym Chrzcie, w jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele. Byśmy chcieli być ze sobą na co dzień jedno. Byśmy chcieli razem głosić wiarę, byśmy chcieli razem wyjść do dzieł charytatywnych, byśmy chcieli razem studiować Słowo Boże, byśmy byli dla siebie życzliwi! – zachęcał arcybiskup Ryś.

W dzisiejszej ekumenicznej modlitwie wziął udział także ks. prot. Jan Jakimiuk – proboszcz prawosławnej parafii pw. Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim oraz przedstawiciele parafii i klasztorów znajdujących się na terenie miasta, jak i dekanatu Piotrkowskiego.

Nabożeństwa ekumeniczne na terenie łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej zakończą się już w najbliższy czwartek 30 stycznia br. nabożeństwem w Kościele Ewangelicko – Reformowanym w Zelowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.