Koncert kolęd i pastorałek w Ksawerowie
21:10 | 04.01.2020 | Wyświetleń: 544 | Autor: Parafia Ksawerów

Ileż to różnych form przybiera radosne kolędowanie na cześć Narodzonego Pana! Śpiewamy polskie kolędy Bożemu Dzieciątku w rodzinach, kościołach, zakładach pracy, na krańcach całego świata, bo Polacy są wszędzie… Jest w tym jakaś ludzka, bezmierna tęsknota za tą sferą ducha, która na co dzień często umyka naszej uwadze, ale bez której nie sposób żyć.

Boże Narodzenie od ponad dwóch tysięcy lat nieustannie przenika serca i dusze ludzkie na całym świecie, przynosząc światu Zbawiciela w osobie Małego Dzieciątka, które niesie ze sobą pokój, wielką radość i nadzieję. Dlatego też nasze zespoły muzyczne: Schola „ Jezusowe Promyczki”, „ Jezusowe Promyki ” i Zespół Estrellas dnia 29 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 koncertując, oddały hołd Małemu Bogu narodzonemu w Betlejem. Bożonarodzeniową aurę koncertu budowała scenografia świątecznej szopki, piękny wystrój kościoła, radosny śpiew, rytmiczny taniec i stroje naszych zespołów oraz obecność Świętej Rodziny.

Wzruszający koncert kolęd i pastorałek stał się kolejną cegiełką do budowania i umacniania naszej wiary w dzisiejszym świecie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej muzycznej i duchowej uczty.

Zdjęcia  z koncertu: https://www.facebook.com/pg/ParafiawKsawerowie/photos/?tab=album&album_id=2341369339298420

Film z koncertu: https://youtu.be/fWwxdH9wCR8

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.