Archidiecezja Łódzka
II Niedziela Zwykła – 19 I 2020
10:23 | 18.01.2020 | Wyświetleń: 728 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 19 stycznia 2020 r.

1. Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Życzliwymi bądźmy! (Dz 28,2) rozpoczęły się w Kościele Łódzkim 18 stycznia. Zachęcamy do modlitwy o jedność chrześcijan oraz wzięcia udziału w nabożeństwach, których program wywieszony jest w gablocie.
do przekazania wiernym w parafiach łódzkich
2. Spotkanie opłatkowe pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę odbędzie się
w niedzielę 26 stycznia o godz. 18.00 w Kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (ul. Łąkowa 40). Po Mszy św. będzie czas na życzenia, kolędowanie i poczęstunek w dolnym kościele.
do informacji Księży
3. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej (od 15 roku życia) w terminie 7-9 lutego 2020 r. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do
5 lutego drogą mailową (rekolekcje.urodziny.2020@gmail.com) lub telefonicznie (42 664 88 88). Początek rekolekcji w piątek o godz. 16.00. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.
4. Księża, którzy zdecydują się zapłacić podatek za rok 2020 do końca stycznia otrzymają rabat w wysokości 10%.
5. Program Dni Modlitw O Jedność Chrześcijan w Regionie Łódzkim – 18-30 stycznia 2020:
18.01, godz. 17.00 – Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Łódź, ul. Kilińskiego 56
19.01, godz. 19.00 – Kościół Rzymskokatolicki, Łódź, ul. Piotrkowska 265
20.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Pabianice, ul. Konopnickiej 23
21.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Reformowany, Łódź, ul. Radwańska 37
22.01, godz. 18.00 – Kościół Starokatolicki Mariawitów, Łódź, ul. Franciszkańska 27
23.01, godz. 18.00 – Kościół Chrześcijan Baptystów, Łódź, ul. Nawrot 27
24.01, godz. 18.00 – Kościół Polskokatolicki, Łódź, ul. Limanowskiego 60
25.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Łódź, ul. Organizacji Win 2a
26.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Łódź, ul. Piotrkowska 283
26.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Reformowany, Bełchatów, ul. Okrzei 2a
27.01, godz. 18.00 – Kościół Rzymskokatolicki, Zgierz, ul. Skłodowskiej-Curie 5
28.01, godz. 18.00 – Kościół Rzymskokatolicki, Piotrków Tryb., ul. Kr. Przedmieście 2
29.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Zgierz, ul. Spacerowa 2
30.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Reformowany, Zelów, ul. Sienkiewicza 14a


Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego  w sprawie Narodowej Pielgrzymki do Rzymu na 100. urodziny świętego Jana Pawła II

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski organizuje Narodową Pielgrzymkę do Rzymu na 100. urodziny św. Jana Pawła II. Centralnym jej wydarzeniem będzie Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w bazylice świętego Piotra w niedzielę 17 maja br. o godzinie 10.30.
Zachęcam Przewielebnego Księdza zarówno do uczestnictwa w tej pielgrzymce do Rzymu, jak i – w miarę możliwości – zorganizowanie wyjazdu osób świeckich.
W celu usprawnienia spraw organizacyjnych na miejscu w Rzymie, proszę o przekazanie do Wydziału Duszpasterstwa Kurii do końca lutego br. ewentualnej informacji o organizowanym wyjeździe.

Serdecznie pozdrawia

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.