Archidiecezja Łódzka
Relikwie bł. Karoliny w tomaszowskiej parafii
09:34 | 20.12.2019 | Wyświetleń: 500 | Autor: Paulina Dębiec

Data 15.12 .2019 r. już na zawsze wpisze się w historię Parafii NSJ w Tomaszowie Mazowieckim, a to za sprawą uroczystego wprowadzenia oraz wmontowania relikwii bł. Karoliny Kózkówny, polskiej dziewicy i męczennicy – jednej z patronek tutejszej grupy młodzieżowej. Przygotowania do tak ważnego momentu rozpoczęły się już tydzień wcześniej, kiedy to delegacja młodzieży wraz ze swoim opiekunem – ks. wikariuszem Piotrem Kępniakiem pojechała po odbiór wspomnianych relikwii do Sanktuarium w Zabawie, miejsca, z którym bł. Karolina była związana do końca swojego życia… Dzięki uprzejmości posługujących tam księży oraz osób świeckich, młodzi pod opieką przewodnika zwiedzili świątynię, poznali jej historię, a także dotknęli relikwii swojej patronki, znajdujących się w ołtarzu głównym. Następnie nadszedł tak długo i gorąco wyczekiwany przez wszystkich moment przekazania relikwii. Co ważne, w drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili także dom rodzinny bł. Karoliny Kózkówny w Wał – Rudzie, który wywarł na wszystkich ogromne wrażenie! W niedzielę 15.12 b.r. natomiast w uroczystej procesji relikwie błogosławionej wniósł do kościoła NSJ ks. proboszcz Paweł Dziedziczak, który w skierowanym do obecnych słowie wyraził głęboką nadzieję, iż Karolina będzie dla wszystkich parafian (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży) wzorem wszelkich najlepszych cnót i inspiracją do pięknego życia w przyjaźni z Panem Bogiem. Błogosławiona Karolino – módl się za nami!