Archidiecezja Łódzka
Katechumenat rodzinny | katechezy dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej | Dekanat Łódź-Stoki
14:44 | 14.12.2019 | Wyświetleń: 807 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława biskupa i męczennika zaprasza wszystkich chętnych na katechezy dla rodziców dotyczące wychowania do wiary dzieci.

Spotkania odbywają się w 1- czwartek miesiąca o godz. 18.30 w salce parafialnej.

 1. Jak przekazywać wiarę dzieciom? Psychologia rozwoju religijno-duchowego dzieci. (wrzesień)
 2. Razem z dzieckiem wierzę w Boga. Jakiego Rola jakości więzi małżeńskiej w kształtowaniu wizerunku Boga u dzieci. (październik)
 3. Grzech człowieka-Miłosierdzie Boga.  (listopad)
 4. Jezus Chrystus-Syn Boży. Gdzie i kiedy Jezus jest obecny w rodzinie? (grudzień)
 5. Duch Święty nauczycielem modlitwy. Modlitwa w życiu rodzinnym.  (styczeń)
 6. Maryja i wspólnota Kościoła. Jak pogodzić tradycję z nowoczesnością? (marzec)
 7. Sakrament spowiedzi i Eucharystii – filary życia duchowego. Jak dobrze przeżywać sakramenty w rodzinie? Kształtowanie sumienia u dzieci.(kwiecień)

Spotkania prowadzi ks. Dominik Lubiński.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.