III Niedziela Adwentu – 15 XII 2019
12:11 | 14.12.2019 | Wyświetleń: 894 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 15 grudnia 2019 r.

1. Rekolekcje Adwentowe dla Łodzi prowadzone przez Ks. Abp. Grzegorza Rysia odbędą się w Bazylice Archikatedralnej od 21 grudnia o godz.: sobota – 20.00, niedziela – 19.00, poniedziałek – 20.00.

2. Duszpasterz Środowisk Twórczych zaprasza na Adwentowe Dni Skupienia w dniach 16 i 17 grudnia o godz. 20.00 do Kościele Środowisk Twórczych (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22).

3. Chłopięcy Chór Archikatedry Łódzkiej zaprasza na przesłuchania chłopców w wieku szkolnym. Zajęcia obejmują m.in. emisję głosu, solfeż, śpiew zespołowy. Kontakt: 519 781 783, chor@archidiecezja.lodz.pl.

4. Rozpoczęły się przygotowania do Orszaku Trzech Króli w Łodzi. Będzie on wyjątkowo atrakcyjny ze względu na finałowy, plenerowy koncert kolęd zespołu „Golec uOrkiestra”. W Kurii, wraz z prasą, dostępne będą plakaty oraz ulotki Orszaku. Bardzo prosimy zainteresowanych Księży Proboszczów o pobieranie z Kurii również bannerów (300cm x 100cm) i rozwieszenie ich w widocznym miejscu (np. na ogrodzeniu kościoła). Prosimy również o umieszczenie na stronie internetowej i fanpageu Parafii linków do strony Orszaku (www.lodz.orszak.org oraz www.facebook.com/OrszakTrzechKroliLodz). Ogromnie liczymy na zaangażowanie Księży Proboszczów w rozpropagowaniu tej ważnej inicjatywy ewangelizacyjnej. Istnieje również możliwość zaangażowania dzieci  i młodzieży z Parafii do ról kolędników oraz jako wolontariuszy (informacje: ks. Grzegorz Matynia 505 056 604, grzegorz.matynia@gmail.com).

5. W terminie 28 kwietnia – 1 maja 2020 roku organizowana jest pielgrzymka do Dachau  z racji 75. rocznicy wyzwolenia obozu. Program pielgrzymki:
1. dzień – godz. 6.00 Msza św. w katedrze łódzkiej; przejazd do Monachium; obiadokolacja i nocleg;
2. dzień – śniadanie; przejazd do Dachau; uroczystości rocznicowe; powrót do Monachium; spacer po mieście z przewodnikiem; obiadokolacja i nocleg;
3. dzień – śniadanie; całodniowa wycieczka z miejscowym przewodnikiem po Bawarii; kościoły pielgrzymkowe: Andechs, Wieskirche, Wall; Msza św.; obiadokolacja i nocleg;
4 dzień – śniadanie; Msza św. w polskim kościele w Monachium; przejazd do Altötting i ew. Marktl am Inn – miejscowość papieża Benedykta XVI; przejazd do Łodzi.
Cena (1600 zł) obejmuje – przejazdy pod opieką pilota, noclegi i wyżywienie zgodnie z programem, ubezpieczenie NNW, opiekę przewodnika miejscowego, ew. bilety wstępu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kurią Archidiecezji Łódzkiej (42 66 48 728).

6. Wydział Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej serdecznie zaprasza na spotkania opłatkowe poszczególnych grup zawodowych:

Duszpasterstwo Służby Zdrowia: 4 I 2020 r., godz. 18.00, Wyższe Seminarium
Duchowne w Łodzi, ul. Św. Stanisława Kostki 14 – Abp Grzegorz Ryś.
Duszpasterstwo Nauczycieli oraz Wydział Katechetyczny:
9 I 2020 r., godz. 18.00, Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Bełchatowie, ul. Kościuszki 2 – Bp Marek Marczak,
10 I 2020 r., godz. 16.00, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Piotrkowie Tryb., ul. Wysoka 28/38 – Bp Ireneusz Pękalski,
10 I 2020 r., godz. 17.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Tomaszowie Maz.,
ul. Św. Antoniego 43/45 – Abp Grzegorz Ryś,
11 I 2020 r., godz. 10.00, Kuria Archidiecezji Łódzkiej, Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3 – Abp Grzegorz Ryś.
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych: 6 I 2020 r. godz. 18.00, Kościół Środowisk Twórczych w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22 – Abp Grzegorz Ryś.
Duszpasterstwo Pracowników Nauki: 16 XII 2019 r., godz. 19.00, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi – Abp Grzegorz Ryś.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.