II Niedziela Adwentu – 8 XII 2019
12:31 | 07.12.2019 | Wyświetleń: 945 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na  niedzielę 8 grudnia 2019 r.

1. W poczuciu solidarności z Kościołem za wschodnią granicą Polski przeżywamy dzisiaj  Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy to zrobić naszą modlitwą oraz ofiarami zbieranymi do puszek przed kościołem.

2. Wydział Katechetyczny zaprasza nauczycieli i wychowawców na spotkanie adwentowe, które odbędzie się 9 grudnia o godz. 18.00 w Wydziale Katechetycznym (ul. Skorupki 3).

3. Różaniec w intencji zadośćuczynienia za grzech aborcji i odnowy moralnej Narodu odbędzie się 13 grudnia o godz. 17.00 na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej i Piłsudskiego.

4. Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza na dzień skupienia do kaplicy Św. Krzysztofa przy kościele oo. Jezuitów 14 grudnia o godz. 10.00.

5. Duszpasterstwo Akademickie „5” zaprasza na rekolekcje adwentowe pt.: „Cisza” do Archikatedry Łódzkiej w terminie od 15 do 18 grudnia o godz. 19.00.

6. Duszpasterstwo Pracowników Nauki zaprasza na spotkanie opłatkowe z Księdzem Arcybiskupem 16 grudnia o godz. 19.00 w Wyższym Seminarium Duchownym.

7. Jak co roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia związana jest ze zbiórką na Fundusz Ochrony Macierzyństwa. Prosimy o przeprowadzenie zbiórki do puszki według wskazań, które Księża wcześniej otrzymali. Bardzo dziękujemy za jej zorganizowanie i prosimy o przesłanie ofiar na konto 26 1108 0000 2026 3800 1007 z dopiskiem Fundusz Ochrony Macierzyństwa 2019 lub osobistą wpłatę do kasy w Centrum Służby Rodzinie (I piętro ul. Broniewskiego 1a, Łódź). Prosimy również o zamieszczenie w gablocie parafialnej informacji dotyczących Centrum Służby Rodzinie.

8. 13 grudnia przypada kolejna rocznica wprowadzenia przez władze komunistyczne stanu wojennego. Ksiądz Arcybiskup prosi Księży Proboszczów, aby tego dnia i w niedzielę 8 lub 15 grudnia do Modlitwy Powszechnej dodać intencję, za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, za ofiary stanu wojennego i ofiary powojennych represji reżimu komunistycznego w Polsce, w tym zamordowanych duchownych, m.in. ks. Stefana Niedzielaka, ks. Stanisława Kowalczyka, czy ks. Stanisława Suchowolca. Ufamy, że nasza modlitwa w intencji zamordowanych przyniesie im pokój wieczny.

9. Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Łódzkiej pragnie zaprosić łódzkie parafie do wzięcia udział w eliminacjach do XII Mistrzostw Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej Archidiecezji Łódzkiej. Turniej eliminacyjny odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
Ministrant 2012-2008,
Lektor młodszy 2007-2004,
Lektor starszy 2003-1999.
Eliminacje zostaną rozegrane 14 grudnia 2019 roku na boiskach kompleksu sportowego VeraSport w Łodzi, przy ul. Siewnej 15. Drużyny zgłaszać można wypełniając formularz pod adresem: https://forms.gle/byKcyTo9BAYfgdLT9. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne pod nr. tel.: 506 384 757. Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia 2019 r.

10. Wydział Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej serdecznie zaprasza na spotkania opłatkowe poszczególnych grup zawodowych:Duszpasterstwo Służby Zdrowia: 4 I 2020 r., godz. 18.00, Wyższe Seminarium

Duchowne w Łodzi, ul. Św. Stanisława Kostki 14 – Abp Grzegorz Ryś.
Duszpasterstwo Nauczycieli oraz Wydział Katechetyczny:
9 I 2020 r., godz. 18.00, Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Bełchatowie, ul. Kościuszki 2 – Bp Marek Marczak,
10 I 2020 r., godz. 16.00, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Piotrkowie Tryb., ul. Wysoka 28/38 – Bp Ireneusz Pękalski,
10 I 2020 r., godz. 17.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Tomaszowie Maz.,
ul. Św. Antoniego 43/45 – Abp Grzegorz Ryś,
11 I 2020 r., godz. 10.00, Kuria Archidiecezji Łódzkiej, Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3 – Abp Grzegorz Ryś.
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych: 6 I 2020 r. godz. 18.00, Kościół Środowisk Twórczych w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22 – Abp Grzegorz Ryś.
Duszpasterstwo Pracowników Nauki: 16 XII 2019 r., godz. 19.00, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi – Abp Grzegorz Ryś.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.