Bóg. Cisza. Prostota | spotkanie z Bratem Markiem z Taizé i ks. Abp Grzegorzem Rysiem
11:06 | 09.12.2019 | Wyświetleń: 921 | Autor: ks. Arkadiusz Lechowski

W najbliższy piątek 13 grudnia w kaplicy domu wspólnoty Chemin Neuf na ulicy Stefana Jaracza 11 w Łodzi, odbędzie się spotkanie z bratem Markiem z Taizé i ks. Abp Grzegorzem Rysiem, które poprowadzi Piotr Żyłka – autor książki „Bóg. Cisza. Prostota”. W ramach spotkania ks. Abp Grzegorz Ryś, opowie o swoich doświadczeniach związanych z ekumeniczną wspólnotą z Francji.

Książka „Bóg. Cisza. Prostota” jest opowieścią o fenomenie Taizé. Osobistą rozmową z bratem Markiem, z którym spotkanie stało się przełomem w życiu wielu ludzi. To także historia wielkiej miłości do Boga. Czułości i gościnności. Nadziei i szansie dla każdego z nas, by w czasach nieustannego zagonienia, kryzysu wiary i wartości, znaleźć pokój serca i zmienić swoje życie.

Chcemy, żeby spotkania wokół książki nie były „klasycznymi spotkaniami autorskim”, ale zaproszeniem do wejścia w przestrzeń, w której może wydarzyć się coś dobrego i niespodziewanego. Dlatego będzie się ono składać z dwóch części:
19:00 – modlitwa
20:00 – rozmowa

Spotkanie odbędzie się w kaplicy domu wspólnoty Chemin Neuf na ulicy Stefana Jaracza 11.

Trailer promujący książkę i filmy krótkometrażowe o Taizé:

https://www.youtube.com/watch?v=_pvNme3pct0&feature=emb_title

Film krótkometrażowy o bracie Marku z Taizé:

https://www.youtube.com/watch?v=ORQX07WvsIg

Książkę można zamówić tutaj:

https://wydawnictwowam.pl/prod.bog-cisza-prostota.19617.htm?sku=76227

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.