Archidiecezja Łódzka
Adwentowa podróż do Ziemi Zbawiciela z arcybiskupem łódzkim
13:04 | 01.12.2019 | Wyświetleń: 1637 | Autor: ks. Paweł Kłys

W minione wakacje ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś wraz z diakonami Archidiecezji Łódzkiej wybrał się na pielgrzymkę śladami Jezusa do Ziemi Świętej. W czasie wspólnego pielgrzymowania przyszli prezbiterzy Kościoła Łódzkiego mogli wraz ze swoim pasterzem modlić się na miejscach uświęconych obecnością Zbawiciela.

Już od jutra przez kolejne dni tegorocznego Adwentu zapraszamy odwiedzających naszą stronę internetową do wspólnego pielgrzymowania po śladach Jezusa słuchając ewangelii i jej tłumaczenia w refleksjach metropolity łódzkiego.

– zobacz także: ŁÓDZCY DIAKONI W ZIEMI JEZUSA

Niech nasza podróż do Ziemi Świętej – która zwana jest piątą ewangelią – pomoże nam w lepszy przeżyciu tegorocznego Adwentu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.