Abp Ryś do młodych w Niedzielę Świętej Rodziny
20:14 | 30.12.2019 | Wyświetleń: 848 | Autor: ks. Paweł Kłys / foto ks. Paweł Bogusz

W Niedzielę Świętej Rodziny w kościele pw. św. Faustyny we Wrocławiu ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś przewodniczył Mszy świętej dla uczestników 42. Europejskiego Spotkania Młodych Taize.

W homilii łódzki pasterz zwrócił uwagę na to, że – za każdym razem, kiedy Józef jest wezwany, aby wyruszyć, dzieje się to za cenę jakby jego śmierci – jest na granicy swojego umierania. Dlatego te wezwania są kierowane do niego w nocy, w czasie snu, a w Biblii sen jest symbolem śmierci. – podkreślił arcybiskup.

Zwracając się do młodych abp Ryś powiedział między innymi – jeśli nie umrzesz dla siebie przed swoim ślubem, to powinniśmy się modlić za twojego współmałżonka. – dodał.

Podczas tej Eucharystii łódzki pasterz wygłosił homilię dwujęzyczną po polsku i po angielsku, by wszyscy uczestnicy liturgii mogli przyjąć zwiastowane Słowo Boże.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.