Archidiecezja Łódzka
Eliminacje do XII Mistrzostw Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej
08:51 | 02.12.2019 | Wyświetleń: 568 | Autor: Duszpasterstwo Służby Liturgicznej AŁ

Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Łódzkiej pragnie zaprosić łódzkie parafie do wzięcia udział w eliminacjach do XII Mistrzostw Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej Archidiecezji Łódzkiej. Turniej eliminacyjny odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

 • ·       Ministrant 2012-2008
 • ·       Lektor młodszy 2007-2004
 • ·       Lektor starszy 2003-1999

Eliminacje zostaną rozegrane 14 grudnia 2019 roku na boiskach kompleksu sportowego VeraSport w Łodzi, przy ul. Siewnej 15. Drużyny zgłaszać można wypełniając formularz pod adresem: https://forms.gle/byKcyTo9BAYfgdLT9 Wszelkie dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: +48 506 384 757.

Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia 2019.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.