XXXII Niedziela Zwykła – 10 XI 2019
12:05 | 09.11.2019 | Wyświetleń: 840 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 10 listopada 2019 r.

1. W Święto Niepodległości (11 listopada) o godz. 10.00 w Archikatedrze Łódzkiej odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Grzegorza Rysia w intencji Ojczyzny.

2. Wydział Katechetyczny zaprasza na spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców w dniu 18 listopada o godz. 18.00 do swojej siedziby (ul. Skorupki 3). W programie wykład ks. Pawła Kłysa – rzecznika prasowego Kurii oraz Msza św. w kaplicy DA5.

3. Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny w Porszewicach zaprasza na II edycję warsztatów MUZYKA-TEATR, które odbędą się w dniach 6-8 grudnia 2019 r.
do przekazania wiernym w parafiach łódzkich

4. Fundacja Pro – prawo do życia zaprasza na różaniec w intencji zadośćuczynienia za grzech aborcji i odnowy moralnej Narodu Polskiego. Spotkanie odbędzie się 13 listopada
o godz. 17.00 na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Piłsudskiego.

5. Informujemy o możliwości zrobienia bezpłatnego badania spirometrii oraz bezpłatnej konsultacji lekarza pulmonologa w Manufakturze 16 listopada w godz. 10.00-20.00.

6. Informacje Wydziału Katechetycznego: Ks. Abp Grzegorz Ryś napisał list do młodych,  w którym wspomniał o dwóch inicjatywach: stronie internetowej z pytaniami do Księdza Arcybiskupa (www.godzina10.pl) oraz konkursie Nagroda Papieża Franciszka. Prosimy Księży Proboszczów o zaangażowanie się w konkurs Nagroda Papieża Franciszka. Regulamin konkursu jak i zapisy znajdują się na stronie internetowej: www.katecheza.lodz.pl. Informujemy również, że w Wydziale Katechetycznym znajduje się list (w formie książeczki) Księdza Arcybiskupa, który jest skierowany do uczniów od VI do VIII klasy szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych. Można go nieodpłatnie pobrać dla każdego ucznia.

7. Zgodnie z postanowieniem Ks. Abpa Grzegorza Rysia informujemy, że CARITAS Archidiecezji Łódzkiej przygotowała obrazki kolędowe, które do 15 grudnia zostaną przekazane parafiom wraz z prasą katolicką.

8. Zapraszamy na II edycję warsztatów MUZYKA-TEATR, które odbędą się w dniach 6-8 grudnia 2019 w Porszewicach. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zapraszamy członków duszpasterstw młodzieżowych, wspólnot działających przy parafiach, Ruchu Światło- Życie, Służby Liturgicznej, zespołów muzycznych oraz wszystkie osoby indywidualne zainteresowane tematem. Wszystkie trzy dni warsztatów będą przepełnione duchem wspólnoty, modlitwy i wszechstronnego rozwoju. Warsztaty są dedykowane dla wszystkich osób, które ukończyły 15 rok życia (oczywiście do ukończenia 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica) i przeznaczone są dla wokalistów jak
i instrumentalistów.
Prowadzący:
Warsztat muzyczny: Paweł Bębenek, Jakub Tomalak, Piotr Pałka, Katarzyna Młynarska
Warsztat teatralny: Kristina Baranovska
Koszt warsztatów:
240 zł – cena zawiera koszt uczestnictwa w warsztatach, pełne wyżywienie oraz nocleg
200 zł – cena zwiera koszt uczestnictwa w warsztatach oraz pełne wyżywienie.
https://www.facebook.com/events/707233943127962/
https://uroczyskoporszewice.pl/ii-warsztaty-liturgiczne-muzyka-teatr/

9. Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Wyższe Seminarium Duchowne zapraszają kandydatów, ministrantów, lektorów i ceremoniarzy na Dzień Jedności Służby Liturgicznej, który odbędzie się w sobotę 23 listopada w Archikatedrze Łódzkiej
i w budynku Seminarium pod tytułem: „Czym mogę służyć?”.
Program spotkania:
9.00 – Zawiązanie wspólnoty
9.30 – Eucharystia
11.00 – Program powołaniowy przygotowany przez alumnów WSD
(podział na grupy po zakończeniu Eucharystii; przejście do seminarium)
13.00 – Zakończenie w Archikatedrze
Po Eucharystii zapraszamy kapłanów na posiłek i spotkanie informacyjne do Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży (ul. Skorupki 13/1).

10. Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Łódzkiej zaprasza wszystkich ministrantów wraz ze swoimi duszpasterzami na Archidiecezjalny Turniej Tenisa Stołowego, który będzie miał miejsce 30 listopada br. o godz. 8.00 w Hali Sportowej VeraSport na ulicy Siewnej 15 w Łodzi. Zapisu dokonujemy przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod kodem QR na plakacie.
W każdej kategorii wiekowej parafia może wystawić max. 2 zawodników:
I. Do 10 lat – SKRZAT
II. 11-15 lat – MŁODZIK
III. 16-18 lat – JUNIOR
IV. 18-30 lat – MŁODZIEŻOWIEC
V. Księża kategoria open – SACERDOS
VI. Debel Mix – COMMUNIO [Ksiądz opiekun + ministrant/lektor]
Wszelkie bliższe informacje: slo@archidiecezja.lodz.pl lub 576-980-625

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.