Archidiecezja Łódzka
Wywiad z ks. Piotrem Tarabaszem – nowym duszpasterzem akademickim DA5
11:30 | 20.11.2019 | Wyświetleń: 1309 | Autor: ks. Paweł Kłys

Od listopada w Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” działającym przy łódzkiej katedrze nastąpiły pewne zmiany. Do księdza Radosława Krycha – dotychczasowego duszpasterza akademickiego – dołączył ksiądz Piotr Tarabasz, który został mianowany przez księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia nowym duszpasterzem akademickimi i odpowiedzialnym za DA5.

O tym jak i dlaczego ksiądz Tarabasz został nowym duszpasterzem DA5, co robił dotychczas – przez ostatnie lata swojego kapłaństwa, jakie ma doświadczenie duszpasterstwa studentów oraz o planach zwianych z działalnością DA5 opowiada w wywiadzie udzielnym portalowi Archidiecezja Łódzka nowy opiekun łódzkich żaków – ks. Piotr Tarabasz.

Studentów chcących włączyć się w działalność Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” – ul. ks. I. Skorupki 5 – zapraszamy do zapoznania się z planem cotygodniowych zajęć duszpasterstwa zamieszczonym na profilu facebookowym: Duszpasterstwo Akademickie PIĄTKA 

W Łodzi działają cztery duże duszpasterstwa akademickie, które sprawują duchową opiekę nad studentami, zdobywającymi wiedzę na wyższych uczelniach. Diecezjalne duszpasterstwo akademickie „DA5”, jezuickie duszpasterstwo akademickie „JDA”, dominikańskie duszpasterstwo akademickie „Kamienica” oraz salezjańskie duszpasterstwo akademickie „Węzeł”.