Archidiecezja Łódzka
Rusza Zupa na Pietrynie
11:45 | 06.11.2019 | Wyświetleń: 1612 | Autor: ks. Arkadiusz Lechowski

W Łodzi powstaje nowa inicjatywa pod nazwą „Zupa na Pietrynie”, która jest wzorowana na krakowskiej Zupie na Plantach.

Celem tej inicjatywy jest cotygodniowe gotowanie Zupy, przy którą możemy podzielić się z osobami bezdomnymi i potrzebującymi pomocy. Chcemy aby było to realne spotkanie z drugim człowiekiem przy ciepłym posiłku, abyśmy wzajemnie mogli się spotkać, wysłuchać i zapoznać, a nie tylko anonimowo mijać na ulicy.

Zupa na  Pietrynie zostanie zainaugurowana w Dzień ubogiego, gdzie wraz z innymi organizacjami, będziemy w okolicach Łódzkiej Archikatedry dzielili się ciepłym posiłkiem. Później będziemy obecni w tym miejscu w każdą niedzielę o godz. 16.00.

Wszystkich, którzy chcieli by przyłączyć się do tej inicjatywy zapraszamy w najbliższy piątek (8.11. godz. 17.00 al. Śmigłego rydza 24/26), na warsztaty kulinarne, podczas których dowiemy się, jak gotować dla dużej grupy osób. Zapisy na warsztaty w formie mailowej lub przez formularz dostępny pod linkiem: https://forms.gle/SPURxvoXoSkScs3H8

Natomiast w najbliższą sobotę (9.11.) o godz. 17.00  w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży (ul. Ks. I. Skorupki 13) odbędzie się spotkanie z Piotrem Żyłką – jednym z twórców Zupy na Plantach.

Do tej pory odbyło się spotkanie  z organizatorami Wrocławskiej Zupy na Wolności, co jeszcze bardziej wzmocniło zapał i przekonanie, do potrzeby wspólnego gotowania i spotkania przy Zupie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.