Archidiecezja Łódzka
Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie
16:46 | 26.11.2019 | Wyświetleń: 1152 | Autor: Archidiecezja Łódzka
Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych organizuje od kilku lat pomoc psychologiczną dla rodzin, dzieci i młodzieży. Wszelkie informacje znajdują się na plakacie. Serdecznie zapraszamy.
Pomoc obejmuje:
» poprawy komunikacji;  
» wsparcie małżeństw i rodzin w sytuacjach kryzysu;
» trudności w relacjach z otoczeniem;
» interwencji w sytuacji konfliktu i przemocy;
» mediacji w sprawie stworzenia planu opieki rodzicielskiej
» wiązane z innymi problemami zaburzeń, uzależnień oraz wychowawczymi;
Ks. Dominik Lubiński – doktor teologii moralnej UKSW, absolwent studiów psychologii SWPS na kierunku „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie„, mediator, archidiecezjalny duszpasterz małżeństw niesakramentalnych. Pracownik kilku poradni psychologiczno-rodzinnych. W trakcie szkoły i certyfikatu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie. Od wielu lat prowadzi kursy przedmałżeńskie i jest autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu psychologii rodziny, duszpasterstwa rodzin, teologii rodziny.
(email: paulubin@wp.pl, tel. 882-427-430)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.