„Noc Świętych 2019” w Tomaszowie Mazowieckim
07:28 | 04.11.2019 | Wyświetleń: 515 | Autor: Paulina Dębiec

Już po raz szósty w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się piękna, głęboka w swej wymowie „Noc Świętych”. Niezapomniany wieczór modlitwy i uwielbienia rozpoczęła uroczysta procesja wniesienia relikwii wybranych świętych oraz błogosławionych, m.in: św. Jana Pawła II, św. Mikołaja, św. Jadwigi Królowej, św. Filipa Neri, św. Antoniego (będącego patronem miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz powiatu tomaszowskiego), św. Faustyny, św. Joanny Beretty Molla czy też św. Małgorzaty. Wyjątkowym momentem było bez wątpienia wniesienie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Grupa młodzieżowa wraz z ks. opiekunem Piotrem Kępniakiem przybliżyła wszystkim, licznie przybyłym sylwetkę tego legendarnego kapelana „Solidarności” i męczennika poprzez formy parateatralne, a to wszystko w związku z 35 rocznicą jego męczeńskiej śmierci.

"Noc Świętych" w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim

Opublikowany przez NaszTomaszow.pl Czwartek, 31 października 2019

Co więcej, młodzi brawurowo zaprezentowali także pantomimę traktującą o łańcuchach grzechu oraz zniewolenia, a także Bożej miłości – zawsze cierpliwej i skorej do wybaczenia… „Tomaszowska Noc Świętych” nie mogła obyć się bez śpiewu „Litanii do wszystkich świętych”, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, uwielbienia wzbogaconego przez piękny występ scholi młodzieżowej NSJ a także gesty animowane flagami przez młodzież z pobliskiej Parafii NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Przybliżając: piękno, cud i tajemnicę sakramentu kapłaństwa obecni duchowni oraz wierni błogosławili siebie nawzajem, a także mieli zaszczyt i przyjemność wysłuchać niezwykłego świadectwa ks. Marka Chrzanowskiego – orionisty ze Zduńskiej Woli, zmagającego się na co dzień z cierpieniem oraz niepełnosprawnością. W podzięce za przybycie wierni otrzymali w prezencie słodką, zaopatrzoną w cytat świętego „Bożą Krówkę” , a także bryloczek z wizerunkiem św, Jose Sanchez del Rio – patrona grupy młodzieżowej parafii N.S.J….

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.