Archidiecezja Łódzka
Noc Świętych 2019 w Piotrkowie Trybunalskim
07:00 | 04.11.2019 | Wyświetleń: 833 | Autor: U Panien

W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych, czyli 31 października 2019 r., po raz kolejny odbyła się Noc Świętych w Piotrkowie Trybunalskim. Chcieliśmy uczcić naszych świętych patronów. Rozpoczęliśmy od spotkania w Kościele NSJ w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie korowód świętych przeszedł ulicami miasta do Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek. Dzieci, młodzież, dorośli przebrali się za swojego patrona lub ulubionego świętego.

NOC ŚWIĘTYCH 2019 R.

NOC ŚWIĘTYCH 2019 R.

Opublikowany przez Kościół Akademicki Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej Piątek, 1 listopada 2019

Na dziedzińcu Centrum idei „Ku Demokracji” zostały nagrodzone najlepsze przebrania. Na zakończenie licznie zgromadzeni wierni uczestniczyli w adoracji i uwielbieniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.