Archidiecezja Łódzka
Niedziela Chrystusa Króla – 24 XI 2019
14:30 | 23.11.2019 | Wyświetleń: 831 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 24 listopada 2019 r.

1. Zespół Deus Meus zaprasza na Andrzejki z Ks. Abp. Grzegorzem Rysiem. Wystąpi również Mietek Szcześniak, ks. Jakub Bartczak, Pospieszalscy, Daga Gregorowicz oraz Joszko Broda. Koncert odbędzie się 30 listopada o godz. 20.00 w kościele oo. Jezuitów.

2. Duszpasterstwo Kobiet zaprasza kobiety w wieku od 18 do 50 lat na rekolekcje adwentowe: Kobieta – dom i świątynia, które odbędą się w dniach 2-3 grudnia br. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pabianicach. Rozpoczęcie o godz. 18.00.

3. W dniu 8 grudnia 2019 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Konferencja Episkopatu Polski, na mocy dyspensy udzielonej przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Prot. 39/13/L), postanowiła podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie dnia 14 marca 2018 r., aby dla dobra duchowego wiernych zachować w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Celebrację sprawuje się w kolorze białym, z użyciem tekstów z uroczystości,  z uwzględnieniem zaleceń wymienionych w piśmie przewodnim Prefekta Kongregacji, polecającym, aby w dniu tym nie pomniejszyć znaczenia czasu Adwentu:
drugie czytanie mszalne bierze się z II niedzieli Adwentu;
w homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;
w modlitwie powszechnej należy użyć przynajmniej jednego wezwania nawiązującego do okresu Adwentu;
w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy użyć kolekty
II niedzieli Adwentu.
Postanowienie obejmuje wszystkie Msze odprawiane tego dnia w Kościele polskim (z udziałem ludu lub bez udziału ludu), a także oficjum Liturgii Godzin (wieczorem 7 grudnia należy użyć oficjum I Nieszporów uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Komplety po I Nieszporach). Zgodnie z objaśnieniem Kongregacji i duchem dyspensy, która zezwala na nieprzenoszenie tej uroczystości w Polsce na następny dzień, następujący poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ma rangę dnia powszedniego w Okresie Adwentu (poniedziałek II tygodnia Adwentu).

4. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski O muzyce kościelnej, omawiając poszczególne funkcje liturgiczne związane z muzyką w liturgii, podkreśla, że pełnienie funkcji organisty wymaga stałej formacji liturgicznej i duchowej oraz doskonalenia umiejętności muzycznych. Obowiązkiem organisty jest udział w spotkaniach formacyjnych organizowanych w diecezjach. Jest to jedna z form podnoszenia kwalifikacji muzyka kościelnego, które są warunkiem koniecznym do zatrudnienia na stanowisku organisty [nr 12]. Adwentowe skupienie formacyjne dla organistów Archidiecezji Łódzkiej odbędzie się we wtorek 3 grudnia 2019 r. w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej
(ul. Zgierska 123), w dwóch grupach:
I grupa – godz. 10.00 – 13.30
II grupa – godz. 17.00 – 20.30
Zgłoszenia należy kierować do 30 listopada br. na adres: smk@archidiecezja.lodz.pl lub numer telefonu 882 383 785 (ks. Grzegorz Kopytowski) – koniecznie z podaniem grupy (przedpołudniowa/popołudniowa). Prosimy wszystkich Księży Proboszczów  o umożliwienie uczestnictwa swoim organistom w dniu skupienia oraz o pokrycie kosztów (60 zł).

5. Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza kapelanów szpitali i domów pomocy społecznej na spotkanie 27 listopada na godz. 19.00 do kaplicy szpitala im. M. Kopernika w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.