Archidiecezja Łódzka
Mistrzostwa LSO w Tenisie Stołowym 2019
08:05 | 06.11.2019 | Wyświetleń: 421 | Autor: ks. Paweł Kłys

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Łódzkiej zaprasza wszystkich ministrantów wraz ze swoimi duszpasterzami na Archidiecezjalny Turniej Tenisa Stołowego, który będzie miał miejsce 30 listopada br. o godz. 8.00 w Hali Sportowej VeraSport na ulicy Siewnej 15  w Łodzi. Zapisy dokonujemy przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod kodem QR na plakacie.

W każdej kategorii wiekowej parafia może wystawić max. 2 zawodników:
I. Do 10 lat – SKRZAT
II. 11-15 lat – MŁODZIK
III. 16-18 lat – JUNIOR
IV. 18-30 lat – MŁODZIEŻOWIEC
V. Księża kategoria open – SACERDOS
VI. Debel Mix – COMMUNIO [Ksiądz opiekun + ministrant/lektor]

Wszelkie bliższe info: slo@archidiecezja.lodz.pl lub 576-980-625

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.