Łódzkie Spotkanie Młodych Taizé
09:48 | 13.11.2019 | Wyświetleń: 587 | Autor: ks. Arkadiusz Lechowski

W dniach 15-17 listopada odbędzie się Łódzkie Spotkanie Młodych Taizé.  Będzie to wielokulturowe i ekumeniczne spotkanie dla młodych osób z całej Polski.

Najważniejszymi punktami weekendu będą ekumeniczne modlitwy Taizé. W piątkowy wieczór zgromadzimy się w kościele Ojców Jezuitów, natomiast miejscem sobotniej modlitwy będzie Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Mateusza. Obie modlitwy rozpoczną się o godzinie 19, a w ich trakcie towarzyszyć nam będzie Chór Ekumeniczny.

Poza modlitwami zaplanowano również spotkania z przedstawicielami różnych religii oraz z osobami, które na co dzień żyją ideami otwartości na drugiego człowieka i pokoju. Będzie to doskonała okazja do spędzenia czasu z wartościowymi i interesującymi ludźmi, a w trakcie wydarzenia uczestnicy będą mieć możliwość zwiedzania Łodzi, doświadczenia jej wielokulturowego charakteru i poznania zróżnicowanych form wsparcia wobec osób z różnych warstw społecznych.

Wydarzenie to przypada w trakcie Tygodnia Ubogiego, dlatego też w programie zaplanowano spotkanie z biednymi i potrzebującymi.

Łódzkie Spotkanie Młodych Taizé  zakończy się niedzielną Eucharystią o 12:30 w Łódzkiej Archikatedrze oraz udziałem uczestników w Pikniku Ubogiego.

Organizatorzy wydarzenia pragną podzielić się doświadczeniem gościnności, jedności, modlitwy i prostoty. Wyrazem tych idei będzie otwarcie domów łódzkich rodzin na uczestników, którzy przyjadą do Łodzi spoza naszego miasta.

Podczas tych dni będzie z nami obecny między innymi Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki oraz Brat Maciej z Taizé.

Zgłoszenia odbywają się za pomocą formularza: tiny.pl/tlrd5.

Wiedząc, jak bardzo Istotna dla każdego wierzącego powinna być idea jedności chrześcijan i pokoju na świecie, dlatego ufamy, że w ten weekend będziemy wspólnie czuwać na modlitwie i spotykać się z drugim człowiekiem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.