Koncert patriotyczny w parafii Dobrego Pasterza
10:30 | 15.11.2019 | Wyświetleń: 485 | Autor: Jacek Radzikowski

12 listopada 2019 r. z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w parafii Dobrego Pasterza miał miejsce okolicznościowy koncert patriotyczny w wykonaniu Macieja Miecznikowskiego.

To znany muzyk i wokalista, autor piosenek, aktor, osobowość telewizyjna. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ideą przewodnią wydarzenia było uświadomienie parafianom wagi i znaczenia Święta Niepodległości.

Na wstępie ks. Proboszcz, Czesław Duk podkreślał, jak ważnym wydarzeniem dla Polaków jest święto 11 listopada. – Jestem przekonany, że ci, którzy tu przyszli, traktują to wspólne śpiewanie, jako pomost między pokoleniami, które odeszły, a zrobiły dla wolności Polski bardzo dużo, byśmy mogli dzisiaj tu być. Cieszmy się z tego, że możemy wspólnie celebrować wolność i nikt nam tego nie zabrania.

 Występ artysty był przepełniony radością, ciepłem i refleksją związaną z wieloletnią polską walką o wolność pod zaborami: pruskim, rosyjskim i austriackim. Zgromadził on liczną widownię, która w skupieniu słuchała wzruszających pieśni utrzymanych w duchu patriotycznym. Podczas tego spotkania muzycznego publiczność nie tylko słuchała prezentowanych kompozycji. Specyficzny, podniosły nastrój sprawił, że także śpiewała – wspólnie z artystą.

Podczas uroczystego wieczoru zabrzmiały polskie pieśni patriotyczne, ale także religijne i wojskowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. W programie koncertu znalazły się m.in.: „Bogurodzica”, „O mój rozmarynie”, Wojenko, wojenko”, „Z dawna Polski Tyś Królową”, „My pierwsza brygada”, „Przybyli ułani pod okienko” oraz wiele innych.

Aranżacje bogate, ciekawe, przyjazne, przy żywym akompaniamencie gitary i akordeonu stworzyły w parafii ciepły, radosny, podniosły nastrój, który chwycił za serca słuchaczy i z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci. Pan Maciej Miecznikowski zadbał, aby nieraz już słyszane utwory, w dniu 101 rocznicy odzyskania niepodległości nabrały nowego blasku.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.