Koncert ku Czci Św. Cecylii – Ksawerów 2019
10:53 | 20.11.2019 | Wyświetleń: 611 | Autor: Parafia Ksawerów

„Kto śpiewa, dwa razy się modli”– powiedział św. Augustyn, a często słyszymy także sentencję Johanna Wolfganga von Goethego jednego z najbardziej znaczących w skali światowej poety: „Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie – wierzaj mi – ci nigdy nie śpiewają.”

Teraz, gdy opadają ostatnie liście z drzew, gdy cichnie śpiew ptaków i coraz szybciej i wcześniej otacza nas ciemność, możemy zasłuchać się w muzykę kościelną, śpiew chóralny, które oczyszczają nasze serca i dusze wznoszą do Boga. To piękna modlitwa, skierowana przez anielskie głosy do Najwyższego: „Pan Izraela„ Pan całej ziemi ogarnia wszechświat jednym spojrzeniem…”, „Nie boję się, bo Bóg czuwa nawet po zmroku…”, „Nic nie jest tak piękne, Panie, jak Twa miłość. Nie ma nic droższego na Twe powołanie…”, „My nie damy zniszczyć tego świata i będziemy bronić Bożych praw do końca”, dlatego „Przymnóż nam wiary”. My również pragniemy wołać: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.”

Zapraszamy do zapoznania się z GALERIĄ ZDJĘĆ

W niedzielę, 17 listopada 2019 roku, w naszej ksawerowskiej świątyni, odbył się koncert ku czci św. Cecylii, dziewicy, męczennicy, patronki muzyki i śpiewu. Już od samego niedzielnego ranka, na ekranie pieśni, można było przeczytać tekst zaproszenia na muzyczne uczczenie świętej Patronki i oddanie w ten sposób hołdu Bogu, jako Wspaniałemu Dawcy wszelkich darów.

Na długo przed godziną 16.00 zaczęli gromadzić się w naszym kościele miłośnicy pieśni i piosenek, śpiewanych przez parafialne zespoły muzyczne: „Jezusowe Promyczki”, „Jezusowe Promyki” oraz „Zespół Estrellas” prowadzone przez s. Etienę, pod duchową i materialną, niezawodną opieką naszego Księdza Proboszcza Kanonika Stanisława Brachy. Punktualnie o 16.00 rozpoczęła się prezentacja wykonawców, utworów i muzyka popłynęła do nieba. Piękne, kolorowe stroje, urocze głosy, doskonałe aranże i towarzyszące im gesty, zachwyciły widzów. Oklaskom nie było końca. Warto było przyjść, posłuchać, zobaczyć i przeżyć spotkanie ze śpiewającymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, mającymi swoje rodziny. Piękno koncertu dopełniła licznie zgromadzona publiczność i doskonałe nagłośnienie.

Zapraszamy do zapoznania się z NAGRANIAMI Z KONCERTU

Jesteśmy dumni, że nasza parafia posiada tak uzdolnione osoby, chętnie gromadzące się w każdym tygodniu, aby pośpiewać dla przyjemności swojej i bliźnich, a jednocześnie oddawać w ten sposób wdzięczność Bogu za otrzymane talenty i rozwijać je w muzycznych wspólnotach.

22 listopada br. we wspomnienie św. Cecylii o godz.18.30 ks. Proboszcz zaprasza wszystkie Promyki na kolacje, a 24 listopada br. o godz. 10.00 wszystkie zespoły muzyczne będą uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej w ich intencji. Serdecznie zapraszamy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.