Archidiecezja Łódzka
I Niedziela Adwentu – 1 XII 2019
12:31 | 30.11.2019 | Wyświetleń: 678 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 1 grudnia 2019 r.

1. Caritas Archidiecezji Łódzkiej buduje w Kaszewicach Dom opieki dla ludzi starszych. Zostanie on oddany do użytku w przyszłym roku jako Wotum Wdzięczności Bogu za 100-lecie Łódzkiej Diecezji. Oczekując na Narodzenie Pana pomóżmy przygotować Mu miejsce swej Eucharystycznej obecności w kaplicy tego Domu. Możemy to uczynić pobierając blankiet-cegiełkę i dokonując wpłaty dowolnej Ofiary na podane konto Caritas.

2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Caritas w Drzewocinach zaprasza osoby samotne i rodziny do wspólnego przeżycia Wigilii Bożego Narodzenia i zabawy sylwestrowej w terminie 22 grudnia – 4 stycznia. Informacje i zgłoszenia w siedzibie Caritas w Łodzi (ul. Gdańska 111, 42 201 15 02) bądź mailowo: recepcja@drzewociny.pl.

3. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych zaprasza na spotkanie 8 grudnia 2019 r. o godz.18.00 do parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul Nawrot 104).

4. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza do udziału w Europejskim Spotkaniu Młodych Taizé we Wrocławiu w dniach 28 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r. Więcej informacji na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej oraz na www.mlodziwdomu.pl. Zapisy trwają do 2 grudnia 2019 r.

5. Od dwóch lat w łódzkiej Atlas Arenie odbywają się spotkania dla młodych ludzi z całej Archidiecezji Łódzkiej w ramach rekolekcji wielkopostnych. Wydział Katechetyczny ponawia zaproszenie do wzięcia udziału w 2020 roku w wydarzeniu o charakterze ewangelizacyjnym skierowanym do młodzieży uczęszczającej i nieuczęszczającej na lekcje religii „Arena Młodych”. Prosimy o poinformowanie swoich Katechetów o planowanym wydarzeniu. W tym roku uległa zmianie formuła tych rekolekcji ponieważ po analizie minionych dwóch lat stwierdziliśmy, że rekolekcje będą prowadzone nie w jeden ale w dwa dni tj. 27-28 lutego 2020 r. dla 7 i 8 klasy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Początek spotkania każdego dnia planowany jest na godz. 9.00, a zakończenie ok. godz. 13.30.
Zgłoszenia od młodzieży przyjmują nauczyciele katecheci i przesyłają drogą elektroniczną według odpowiednio wypełnionego formularza (dostępnego na stronie Wydziału Katechetycznego: www.katecheza.lodz.pl). Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane na podany adres mailowy. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń będą udzielane pod numerami telefonu: 609 102 553, 42 66 48 756. W związku z ograniczoną liczbą biletów będzie decydować kolejność zgłoszeń. Młodzież nie ponosi żadnych kosztów związanych z wejściem na „Arenę Młodych”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.