Andrzejki u Piotra i Pawła
21:16 | 25.11.2019 | Wyświetleń: 961 | Autor: Grzegorz Wojtalik

W minioną sobotę, tj. 23 listopada w kościele p. w. św. Ap. Piotra i Pawła po raz kolejny odbyła się zabawa taneczna dla młodzieży, zorganizowana przez grupę formacyjną Młodzi Apostołowie działającą przy tej parafii. Okazją do spotkania młodzieży były Chrześcijańskie Andrzejki stanowiące alternatywę dla imprez z wróżbami, a także będące okazją do wytańczenia i wybawienia się przed zbliżającym się Adwentem. Pieczę nad przygotowaniami sprawował przewodnik duchowy formacji, ks. Damian Czerwiński, który poprowadził również modlitwę rozpoczynającą wspólne świętowanie. Tradycyjnie, pierwszym tańcem była Belgijka, później zabawa toczyła się w rytmie najbardziej znanych hitów. Uczestnicy zmęczeni tańcem mogli posilić się przygotowanymi przekąskami w postaci kanapek, sałatek i słodkości. Impreza trwała do 1 w nocy i łącznie wzięło w niej udział ponad 200 osób z Łodzi i okolic. Wszystkim zaangażowanym w pomoc, włożone serce i poświęcony czas organizatorzy zabawy serdecznie dziękują, a przede wszystkim swoją ogromną wdzięczność wyrażają księdzu proboszczowi Wiesławowi Kamińskiemu, gospodarzowi parafii.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.