XXX Niedziela Zwykła – 27 X 2019
11:33 | 26.10.2019 | Wyświetleń: 982 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 27 października 2019 r.

1. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza na Noc Świętych w Archikatedrze Łódzkiej  w czwartek 31 października o godz. 19.15.

2. Duszpasterstwo Pracowników Nauki zaprasza na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 29 października o godz. 19.30 w parafii św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi.

3. Zapraszamy na męski różaniec ulicami Łodzi, który odbędzie się 2 listopada br. Modlitwa rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego w Łodzi.

4. Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza na XV już spotkanie Członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi 26 października 2019 r. Rozpoczęcie spotkania Mszą św. o godz. 14.00 w Bazylice Archikatedralnej, po niej spotkanie w Seminarium. Zaproszenie skierowane jest także do osób, które chciałyby włączyć się we wspólną modlitwę za seminarium i o powołania kapłańskie.

6. Wspólnota „Legion Małych Dusz” zaprasza do wysłuchania interesującego audiobooka „Orędzie Miłosiernej Miłości”. Znaleźć go można na YouTube pod hasłem: Ku Bogu Orędzie Miłosiernej Miłości.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.