Archidiecezja Łódzka
XV Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi
12:00 | 28.10.2019 | Wyświetleń: 998 | Autor: kl. Krystian Lota

Sobotnie popołudnie, 26 października, zgromadziło w gmachu seminaryjnym – już po raz XV – Towarzystwo Przyjaciół WSD. Rozpoczęliśmy Eucharystią w Bazylice Archikatedralnej, której przewodniczył ks. Jacek Kubis, który od samego początku był i tworzył dzieło Towarzystwa Przyjaciół WSD w Łodzi.

Następnie po zakończonej Mszy świętej wszyscy udaliśmy się do refektarza seminaryjnego, by przy słodkim poczęstunku wspólnie porozmawiać, podzielić doświadczeniami i własnymi przeżyciami wiary i dnia codziennego. Była też możliwość zwiedzenia budynku seminarium i zobaczenia, jak na co dzień klerycy żyją i mieszkają.

Po wspólnych rozmowach spotkaliśmy się w dużej auli, aby obejrzeć przedstawienie maryjne, przygotowane przez alumnów łódzkiego seminarium. Ukazywało ono krótkie historie życia, związane ze szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej, czterech Świętych (Jana Pawła II, Stanisława Kostki, Jacka Odrowąża OP i Maksymiliana Kolbego) oraz sługi Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Na zakończenie spotkanie wszyscy udaliśmy się na wspólną modlitwę różańcową do seminaryjnej kaplicy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Oczywiście nie zabrakło upominku ze spotkania, którym w tym roku była torba ze zdjęciem budynku seminaryjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.