Wspólnota Margaretek z parafii św. Faustyny z Łasku
17:25 | 23.10.2019 | Wyświetleń: 826 | Autor: Dn. Konrad Sulmirski / Foto - s. Felicyta Szubert
22 października br., w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, w parafii pw. św. Faustyny w Łasku miała miejsce Msza św., podczas której grono kilkunastu osób złożyło przyrzeczenie modlitwy w intencji kapłanów pochodzących z tej parafii, dołączając zarazem do Apostolatu „Margaretka”.
Na Eucharystii, której przewodniczył ks. proboszcz Jarosław Wojtal, obecni byli ks. Adrian Matuszewski oraz ks. Grzegorz Sobczak – w ich intencji podjęli się modlitwy nowi członkowie Apostolatu.
Po zakończeniu liturgii i ucałowaniu relikwii patrona dnia miała miejsce agapa z znajdującej się w kościele salce parafialnej. Księży Adriana i Grzegorza, jak również tych, którzy postanowili otoczyć ich swoją modlitwą, powierzamy Bożej Opatrzności oraz wstawiennictwu Matki Bożej.
Apostolat „Margaretka” od 1981 r. gromadzi wiernych na całym świecie, którzy swoją modlitwą i wyrzeczeniem wspierają ofiarnie Kapłanów. Błogosławione owoce modlitwy znajdują odzwierciedlenie w licznych podziękowaniach i świadectwach. Jego istotą jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź ma prośbę Maryi Królowej Pokoju. Więcej informacji dostępnych jest w serwisie http://margaretka.org.pl/, który stanowi oficjalną stronę Centrum Apostolatu MARGARETKA.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.