Archidiecezja Łódzka
Szkoła Katechistów Archidiecezji Łódzkiej – informacja
21:18 | 10.10.2019 | Wyświetleń: 9710 | Autor: ks. Wojciech Błaszczyk

Drodzy słuchacze Szkoły Katechistów


W tę sobotę 14.11. przypadają kolejne zajęcia Szkoły Katechistów.

Chętnych 5 osób zapraszamy na aulę wykładową, skąd będą transmitowane zajęcia (ul. Skorupki 7).

Ponadto ważne ogłoszenie dotyczące zajęć 28 listopada br. Zajęcia te są zaplanowane jako warsztaty z psychologii. Poprowadzi je p. Hubert Malinowski, psycholog i psychoterapeuta i potrwają przez cały poranek od 9.00 do 13.15. Proszę Was, zarezerwujcie sobie czas na ten dzień, żebyście mogli uczestniczyć w warsztatach. Warsztaty nie będą nagrywane. Spotkamy się na platformie „zoom”.

Poniżej przesyłam link do spotkania:

 • Hubert Malinowski is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
 • Topic: Szkolenie zoom Narzędzia lidera Hubert Malinowski
 • Time: Nov 28, 2020 09:00 AM Warsaw

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83847528344

Meeting ID: 838 4752 8344


Linki do transmisji z zajęć na 24.10. 2020

Skupienie Szkoły Katechistów w Porszewicach. 17.10.2020

Tematem skupienia będzie Lectio divina fragmentu Ewangelii św. Jana o winnym krzewie: J.15.Na podstawie tego fragmentu Jan Paweł II pisał swoją adhortację Christifideles laici o zaangażowaniu świeckich. My wejdziemy w te lekturę przy pomocy świadectw pracy misyjnej trójki misjonarzy z Boliwii i z RPA. Serdecznie zapraszam. A oto plan:

 • 10.00 – wprowadzenie do Lectio i świadectwo
 • 10.45 – indywidualne czytanie J.15
 • Przerwa na kawę
 • 11.45 – wprowadzenie do Meditatio i świadectwo
 • 12.15 – Meditatio13.00 obiad
 • 14.30 – wprowadzenie do Oratio i świadectwo
 • 15.00 – Oratio
 • 16.00 – Eucharystia
 • 17.00 – wprowadzenie do Contemplatio i świadectwo
 • 17.30 – Contemplatio
 • 18.00 – kolacja

Zajęcia Szkoły Katechistów w sobotę 10 października br.:


Witam wszystkich uczestników Szkoły Katechistów w nowym roku akademickim. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście czas wakacji. A na pociechę po kończącym się lecie, chcę Wam przedstawić perspektywy naszej gorącej pracy na nadchodzący rok. Pierwszy semestr to dalej praca na auli wykładowej i ćwiczenia z psychologii. Wykłady się troszeczkę przedłużą , żeby nadrobić braki wywołane pandemią na wiosnę. Prawdopodobnie wszystkie wykłady będą prowadzone w formie hybrydowej, czyli wykład z auli WSD będzie jednocześnie transmitowany w Internecie i później pozostanie dostępny pod wskazanym adresem. Ale mam nadzieję, że to Was nie rozleniwi i że będziecie jednak przychodzić na aulę. Obecność bezpośrednia, osobista na wykładzie bardziej sprzyja przyswajaniu wiedzy. Ponadto w niektóre soboty będą ćwiczenia z psychologii, ćwiczenia w grupach i tam obecność będzie obowiązkowa.

W drugim semestrze czekają nas praktyki: uczestniczenie w katechezach głoszonych w parafiach i głoszenie takich katechez: do rodziców przed chrztem, do rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Te zadania każdy będzie musiał zaliczyć. Dodatkowo z pewnością macie już swoje działki pracy w parafiach i mam nadzieję, że znajdziemy czas, żeby dać świadectwo o tej pracy i w ten sposób zainspirować innych.

W najbliższych dniach wyślę też list do Waszych Księży Proboszczów z krótkim sprawozdaniem z naszej dotychczasowej pracy.

Plan zajęć – Szkoła Katechistów 2020-2021

I mam jeszcze jedną informację na temat uzupełniania kart egzaminacyjnych:

Karta egzaminacyjna jest oficjalnym dokumentem, który potwierdza zaliczenie poszczególnych przedmiotów wykładanych w Szkole. Uczestnik Szkoły Katechistów jest zobowiązany dostarczyć profesorowi kartę egzaminacyjną w momencie składania swojego egzaminu lub zaliczenia. Piszę o tych prostych zasadach dlatego, że niektórzy profesorowie otrzymali prace zaliczeniowe katechistów, ale nie otrzymali ich kart egzaminacyjnych i nie mogli wpisać zaliczeń. Ponadto wydaje się, że nie wszyscy jeszcze przedstawili profesorom swoje prace zaliczeniowe.

Bardzo proszę o uregulowanie tych spraw do końca września. Po 30 września już nie będzie możliwości zaliczania przedmiotów z poprzedniego roku. Ci, którzy złożyli swoje karty egzaminacyjne w sekretariacie Szkoły będą mogli je otrzymać na najbliższych zajęciach 26.09 lub w sekretariacie Kurii Metropolitalnej (ul. Skorupki 1, u p. Katarzyny).

Daty skupienia i rekolekcji:

 • 17 października 2020 skupienie Szkoły Katechistów w Porszewicach
 • 26-28 lutego 2021 rekolekcje Szkoły Katechistów w Porszewicach (rekolekcje głosi ks. Jacek Hadryś, dyrektor Szkoły Katechistów w Poznaniu).

Kochani, gratuluję, zakończyliście wykłady w drugim semestrze Szkoły Katechistów. W najbliższym czasie prześlę Wam jeszcze wskazówki do zaliczeń na psychologię (p. Bogdan Kosztyła), katechumenat (s. Ewa Godzińska) i do egzaminu na Pismo Święte ks. dr Marek Wochna). Wykłady z liturgiki (4 godz) i z metodyki katechezy dla dorosłych (4 godz), które były zaplanowane na ten semestr zostają przełożone na później. Prawdopodobnie wrócimy do nich dopiero w drugiej połowie przyszłego roku akademickiego; zobaczymy jeszcze jak się plan ułoży. Niestety nie możemy zorganizować rekolekcji, jak planowaliśmy. Zresztą ks. Artur Godnarski, który miał je prowadzić jest po przeszczepie nerki i nie może się narażać. Rekolekcje ewangelizacyjne przekładamy na przyszły rok.
A w tym semestrze jeszcze chcę zaprosić chętnych na skupienie w Porszewicach 13 czerwca godz. 10.00 – 18.00 (obiad i kolacja, koszty ponosi Szkoła Katechistów). Ten dzień miałby charakter bardziej modlitewny (modlitwa Pismem Świętym, modlitwa brewiarzowa, liturgiczna, medytacyjna…). Chętnych proszę o zgłoszenie do p. Beaty Makulec, naszej drogiej sekretarki, do 10 czerwca, na jej maila <beatamakulec@poczta.onet.pl> lub sms-em na telefon 601303392.
Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za współpracę
ks. Wojciech Błaszczyk

Poniżej załączam linki do poszczególnych zajęć na 23 maja br. O 9.00 będziemy gościć ks. Arcybiskupa. Zapraszam chętnych do osobistego przybycia, są jeszcze miejsca na sali. Wszystkich zachęcam, żeby zadawali Księdzu Arcybiskupowi pytania (np. w komentarzach do transmisji), ale pytania tylko w temacie katechistów. Żeby nie pytać o wszystkie problemy świata.
O 10:00 i o 11:00 pani Ania będzie kontynuowała temat dynamiki grupy, od strony psychologicznej. O 12:00 z s. Ewą dokończymy temat katechumenatu.
ks. Wojciech Błaszczyk

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej transmisji zajęć Szkoły Katechistów. 9 maja 2020 będziecie mogli śledzić 3 wykłady:
9.00 – Anna Jaworska – psychologia
10.00 – ks. dr Marek Wochna – Pismo Święte
11.00 – s. Ewa Godzińska i ks. dr Wojciech Błaszczyk – katechumenat
Oto linki do wykładów. Pod tymi linkami znajdziecie nagrania wykładów również po zakończeniu transmisji:
Zapraszam do udziału w wykładach, również do komentowania i zadawania ewentualnych pytań przez internet. Ponadto jest jeszcze kilka miejsc na sali, więc jeśli ktoś chciałby osobiście wziąć udział w zajęciach, to proszę o kontakt sms na mój nr 609859144

ks. Wojciech Błaszczyk 


Pierwszym celem Szkoły Katechistów Archidiecezji Łódzkiej jest pomoc osobom świeckim w odkrywaniu ich powołania, ich misji duszpasterskiej i pomocniczej w parafii. Chcemy tak poprowadzić naszych uczniów, aby odkrywali, że wypełniając swoją misję, realizują również samych siebie. Zdobyte umiejętności mają im pozwolić tworzyć w swoich parafiach przestrzeń wspólnoty, środowisko do dzielenia się wiarą, do okazywania autentycznej troski, również charytatywnej. Katechiści będą mogli animować małe grupy parafialne.

Głównym ich zadaniem jest pomoc w parafii w formacji wiernych w drodze do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, to znaczy w formacji dzieci, młodzieży i ich rodziców przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej i do sakramentu Bierzmowania.

Termin katechista pochodzi z języka misyjnego i oznacza bezpośredniego współpracownika misjonarza, który dociera do ludzi i do zakątków, do których sam misjonarz nie zawsze może dotrzeć. Nasze parafie, za wezwaniem kolejnych papieży, mają stawać się coraz bardziej misyjne. Dlatego też budujemy Szkołę Katechistów – świeckich współpracowników duszpasterzy.

zobacz także:
ABP RYŚ O ŁÓDZKIEJ SZKOLE KATECHISTÓW – SZKOLE LIDERÓW WSPÓLNOT PARAFIALNYCH –WYWIAD

Tok studiów w Szkole przewiduje zajęcia z zakresu Pisma Świętego, teologii dogmatycznej, duchowości, liturgiki, katechetyki, historii Kościoła, a także ma wzmocnić naturalne zdolności w budowaniu kontaktów międzyosobowych i w pracy z grupą. Chcemy potraktować priorytetowo kształtowanie umiejętności praktycznych przyszłych katechistów: ich rozwój duchowy, bogactwo modlitwy Pismem Świętym, wtajemniczenie w przeżywanie liturgii, budowanie żywej relacji z Bogiem i z Kościołem. Po ukończeniu Szkoły i zdaniu wymaganych egzaminów absolwent uzyskuje od Arcybiskupa Łódzkiego misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w parafiach archidiecezji łódzkiej.

Zapraszamy do dwuletniej formacji teologicznej i katechetycznej. Ponadto proponujemy zajęcia kształtujące umiejętności interpersonalne w kierunku bycia liderem i pracy z grupą. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk będą się odbywać dwa razy w miesiącu w soboty, w godzinach dopołudniowych w murach Wyższego Seminarium Duchownego. Na zakończenie roku pracy zapraszamy na weekendowe rekolekcje w formie ewangelizacyjnego Kursu Nowego Życia.

Do Szkoły mogą zapisać się osoby w wieku od 18 do 60 lat, skierowane przez swoich księży proboszczów. Nie muszą one posiadać wykształcenia teologicznego. Ważne, żeby ukończyły katechizację w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.


WARUNKI PRZYJĘCIA
DO SZKOŁY KATECHISTÓW ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

 • skierowanie i opinia Księdza Proboszcza parafii zamieszkania
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie
 • ankieta personalna (do wypełnienia na pierwszym spotkaniu)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do wypełnienia na pierwszym spotkaniu).

Od kandydata nie jest wymagane ukończenie studiów teologicznych, czy podyplomowych pedagogiczno-katechetycznych lub też inne specjalistyczne przygotowanie. Warunkiem zakwalifikowania jest rekomendacja Księdza Proboszcza parafii zamieszkania.

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy do Szkoły Katechistów


Pobierz: Plan zajęć Szkoły Katechistów 2019-2020


WAŻNIEJSZE TERMINY:
– inauguracja roku akademickiego: w poniedziałek 03.10.2019, godz. 10.00 w bazylice archikatedralnej.
– zajęcia rozpoczynają się w sobotę 28 września. Godz. 9.00 – 13.15, Aula im. Bpa Wincentego Tymienieckiego w Wyższym Seminarium Duchownym
– wykłady trwają 3 semestry od 28 września 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.
– czwarty semestr jest zarezerwowany na przeprowadzenie praktyk duszpasterskich i wymianę doświadczeń
– zajęcia w wyznaczone zasadniczo w drugie i czwarte soboty każdego miesiąca od godz. 9.00 do 13.15

ODPOWIEDZIALNI za formację w Szkole Katechistów:
Arcybiskup Grzegorz Ryś, odpowiedzialnymi za formację uczynił:
– ks. dra Wojciecha Błaszczyka (jun.), opiekun formacji, te. 609859144
– ks. dr hab. Jana Wolskiego, dyrektora Instytutu Teologicznego


Terminarz dni skupienia i rekolekcji Szkoły Katechistów 2019/2020

 • Dzień skupienia II sem. – 01.02.2020, Porszewice, 9.00 – 19.00 (obiad i kolacja)
 • Rekolekcje ewangelizacyjne 29. 05. 2020 (godz.17.30) -31. 05. 2020 (godz. 15.30), Porszewice.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.