Spotkanie Macierzanek u oo. Jezuitów
22:44 | 14.10.2019 | Wyświetleń: 291 | Autor: Macierzanki

Zapraszamy Mamy z dziećmi na rekach, przy boku czy jeszcze pod sercem 16.10.2019 r. o 12.00 na kolejne spotkanie Macierzanek w Centrum u oo. Jezuitów w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60.Tym razem chcemy porozmawiać o kierownictwie duchowym i spowiednictwie. Zaprosiłyśmy więc ks. Marcina Pietrzyka, który jest ojcem duchownym w semianrium, ale także kierownikiem i spowiednikiem wielu świeckich. Opowie nam jak znaleźć swojego kierownika duchowego i kto nim może być, jak poprosić księdza, aby był stałym spowiednikiem i jaki ma to wpływ na rozwój duchowy

Spotkanie odbędzie się w kawiarence (budynek po prawej stronie kościoła). Oczywiście rozpoczynamy o 12.00 w kaplicy św. Krzysztofa na modlitwie osobistej, w tym czasie będzie też możliwość spowiedzi. Po 12.20 ks. Marcin odprawi Eucharystię. Później przejdziemy do kawiarenki, gdzie przy herbacie i cieście będzie okazja posłuchać konferencji i porozmawiać.

Zapraszamy serdecznie Was i Wasze pociechy 💙

Szczegóły można znaleźć w wydarzeniu na fb: https://www.facebook.com/events/683030002573495/

I na naszej stronie: http://macierzanki.pl/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.